Boekhouding

Dynamo bijscholing
Datum laatste wijziging
Bijscholing "Boekhouden op maat van je sportclub: demosessie" - Gent - 19/12/2019 28/11/2019
Brochure
Datum laatste wijziging
Boekhouding op maat van je sportclub 05/12/2019
Document
Datum laatste wijziging
206 Boekhoudprogramma - Standaard categorieën 11/09/2019
205 Boekhoudprogramma - Online tool - Handleiding Btw-module 11/09/2019
204 Boekhoudprogramma - Online tool - Handleiding Basismodule 11/09/2019
202 Boekhoudprogramma - Excel tool 11/09/2019
201 Model boekhouding voor kleine vzw's 11/09/2019
FAQ
Datum laatste wijziging
Wat moet je doen nu het boekjaar van je sportclub er bijna op zit? 05/12/2019
Hoe en waar leg je de jaarrekening van je vereenvoudigde boekhouding neer? 10/05/2019
Btw: Moet een btw-plichtige sportclub btw-voorschotten betalen? 20/12/2018
Moet het boekjaar van je sportclub een kalenderjaar volgen? 24/08/2016
Hoe lang moet je vzw haar boekhouding (inclusief facturen, etc.) bijhouden? 24/08/2016
Wat moet je doen indien je het boekjaar van je vzw wil verleggen? 24/08/2016
Factuurdatum en datum van betaling vallen in een verschillend boekjaar. Wat nu? 24/08/2016
Wanneer moet je vzw een vereenvoudigde boekhouding voeren? 24/08/2016
Op welke manier gebruik je de verschillende rubrieken uit het KB van 26 juni 2003? En hoe zit dat juist met categorieën? 24/08/2016
Waaraan moet een verantwoordingsstuk in je vereenvoudigde boekhouding voldoen? 24/08/2016
Wat is het onderscheid tussen de wettelijke rubrieken "Goederen en diensten" enerzijds en "Diensten en diverse goederen" anderzijds? 24/08/2016
Online Boekhoudprogramma: Hoe moet je een gesplitste factuur invoeren? 24/08/2016
Online Boekhoudprogramma: Waarom kloppen je begin/eind saldi niet? 24/08/2016
Online Boekhoudprogramma: Hoe kan ik mijn lidgelden beter opvolgen? 24/08/2016
Online Boekhoudprogramma: Hoe verwerk je een bedrijfsmiddel? 24/08/2016
Nieuws
Datum laatste wijziging
Vernieuwde lay-out online boekhoudprogramma 29/03/2019
Infosessie "Financiering sportinfrastructuur" 24/01/2019
Pagina
Datum laatste wijziging
Bijscholing "Boekhouden op maat van je sportclub: interactieve sessie" 25/09/2019
Bijscholing "Boekhouden op maat van je sportclub: demosessie" 25/09/2019
Infosessie "Boekhouden op maat van je sportclub" 09/04/2019
Bijscholing "Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders – Online tool (zonder btw)" 18/01/2019
Bijscholing "Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders – Online tool (met btw)" 18/01/2019
Bijscholing "Praktisch boekhouden voor sportclubbestuurders – Excel tool" 18/01/2019
Bijscholing "Demosessie boekhouden voor sportclubbestuurders – Excel & Online tool" 18/01/2019
Infosessie "Vereenvoudigde boekhouding (+ eventueel demo)" 29/03/2017
Bijscholingen "Boekhouden voor sportclubbestuurders" 27/01/2016
Sessie 'Praktisch online boekhouden voor sportclubbestuurders – zonder btw-verplichtingen' 03/11/2013
Product
Datum laatste wijziging
203 Boekhoudprogramma - Online tool 18/10/2019
207 Boekhoudprogramma - Online tool extra gebruiker 15/07/2019