Fiscaliteit

Brochure
Datum laatste wijziging
Is je sportclub btw-plichtig? 11/01/2018
Fiscale behandeling van inkomsten uit sportactiviteiten 19/09/2016
Document
Datum laatste wijziging
321 Handleiding rechtspersonenbelasting 23/10/2018
322 Inhoud btw map 04/07/2018
320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting 14/06/2018
304 Handleiding Btw-formaliteiten 04/04/2017
314 Handleiding patrimoniumtaks 17/03/2017
310 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer 17/03/2017
302 Model factuur vrijgestelde vzw 17/03/2017
307 Handleiding Btw-tool 17/03/2017
305 Handleiding Btw-principes 17/03/2017
303 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten 17/03/2017
301 Model factuur btw-plichtige vzw 17/03/2017
309 Memo kleine ondernemer 17/03/2017
319 Bruto - netto calculator 10/02/2017
306 Btw tool 10/02/2017
318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen 10/02/2017
317 Begeleidend schrijven - werkelijk gebruik 10/02/2017
316 Begeleidend schrijven - algemeen verhoudingsgetal 10/02/2017
315 Begeleidend schrijven - kleine ondernemer 10/02/2017
314 Aangifteformulier patrimoniumtaks 10/02/2017
313 Opgave 725: model van een btw-listing 10/02/2017
312 Opgave 723: intracommunautaire leveringen 10/02/2017
310 Formulier 604C: aangifte tot stopzetting van een activiteit 10/02/2017
311 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften 10/02/2017
310 Formulier 604B: aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw 10/02/2017
309 Memo wijzigingen btw-regime 10/02/2017
308 Fiscaal attest voor sportkampen 10/02/2017
FAQ
Datum laatste wijziging
Wat met de aangifte in de rechtspersonenbelasting? 19/06/2018
Wanneer is een sportclub btw-plichtig? 17/11/2017
Wanneer zijn uitgaven voor kinderopvang tijdens sportkampen of -activiteiten fiscaal aftrekbaar? 09/11/2017
Mijn sportclub wil gebruik maken van de nieuwe vrijstellingregeling voor btw (tot 25.000 euro). Wat moet ik hiervoor doen? 16/10/2017
Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 07/04/2017
Wat is de patrimoniumtaks en wanneer is ze verschuldigd? 14/03/2017
Wat met de klantenlisting die je moet indienen voor 31 maart? 16/02/2017
Wat met de vergoedingen van de "werknemers" binnen je sportclub? 27/10/2016
Kan je feitelijke vereniging btw-plichtig zijn? 24/08/2016
Kan je op eender welk moment een btw-nummer aanvragen, of moet dat op 1 januari gebeuren? 24/08/2016
Hoe verwerk je de factuur van een intracommunautaire verwerving in je btw-boekhouding? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen het algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik? 24/08/2016
Hoe verwerk je een 'medecontractant' factuur in je btw-boekhouding? 24/08/2016
Wanneer bereken je het definitieve algemeen verhoudingsgetal? En wat zijn de gevolgen? 24/08/2016
Moeten liquide middelen meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 24/08/2016
Hoe dien je een btw-aangifte in via de Intervat toepassing? 24/08/2016
Moet een concessie meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 24/08/2016
Kan je het verhoudingsgetal ook meedelen in je btw-aangifte via de Intervat toepassing? 24/08/2016
Waarom en hoe moeten vrijgestelde inkomsten opgenomen worden in je btw-aangifte? 24/08/2016
Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit? 24/08/2016
Welke inkomsten laat je buiten beschouwing bij het berekenen van het algemeen verhoudingsgetal? 24/08/2016
Wat zijn occasionele activiteiten en hoe kunnen ze vrijgesteld worden? 24/08/2016

Pagina's