Fiscaliteit

Brochure
Fiscale behandeling van inkomsten uit sportactiviteiten
Is je sportclub btw-plichtig?
Document
301 Model factuur btw-plichtige vzw
302 Model factuur vrijgestelde vzw
303 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten
304 Handleiding Btw-formaliteiten
305 Handleiding Btw-principes
306 Btw tool
307 Handleiding Btw-tool
308 Fiscaal attest voor sportkampen
309 Memo kleine ondernemer
309 Memo wijzigingen btw-regime
310 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer
310 Formulier 604B: aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw
310 Formulier 604C: aangifte tot stopzetting van een activiteit
311 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften
312 Opgave 723: intracommunautaire leveringen
313 Opgave 725: model van een btw-listing
314 Aangifteformulier patrimoniumtaks
314 Handleiding patrimoniumtaks
315 Begeleidend schrijven - kleine ondernemer
316 Begeleidend schrijven - algemeen verhoudingsgetal
317 Begeleidend schrijven - werkelijk gebruik
318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen
319 Bruto - netto calculator
320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting
321 Handleiding rechtspersonenbelasting
FAQ
Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria?
Hoe dien je een btw-aangifte in via de Intervat toepassing?
Hoe verwerk je de factuur van een intracommunautaire verwerving in je btw-boekhouding?
Hoe verwerk je een 'medecontractant' factuur in je btw-boekhouding?
Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit?
Kan je als loontrekkende sportbeoefenaar een kilometervergoeding ontvangen?
Kan je feitelijke vereniging btw-plichtig zijn?
Kan je het verhoudingsgetal ook meedelen in je btw-aangifte via de Intervat toepassing?
Kan je op eender welk moment een btw-nummer aanvragen, of moet dat op 1 januari gebeuren?
Mijn sportclub wil gebruik maken van de nieuwe vrijstellingregeling voor btw (tot 25.000 euro). Wat moet ik hiervoor doen?
Moet een concessie meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks?
Moeten liquide middelen meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks?
Waarom en hoe moeten vrijgestelde inkomsten opgenomen worden in je btw-aangifte?
Wanneer bereken je het definitieve algemeen verhoudingsgetal? En wat zijn de gevolgen?
Wanneer is een sportclub btw-plichtig?
Wanneer zijn uitgaven voor kinderopvang tijdens sportkampen of -activiteiten fiscaal aftrekbaar?
Wat is de patrimoniumtaks en wanneer is ze verschuldigd?
Wat is een bedrijfsmiddel?
Wat is een sportbeoefenaar?
Wat is het verschil tussen het algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik?
Wat met de aangifte in de rechtspersonenbelasting?
Wat met de klantenlisting die je moet indienen voor 31 maart?
Wat met de vergoedingen van de "werknemers" binnen je sportclub?

Pagina's