Fiscaliteit

Document
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
301 Model factuur btw-plichtige vzw 15/07/2019
302 Model factuur vrijgestelde vzw 15/07/2019
303 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten 15/07/2019
304 Handleiding Btw-formaliteiten 15/07/2019
305 Handleiding Btw-principes 15/07/2019
306 Btw tool 15/07/2019
307 Handleiding Btw-tool 15/07/2019
308 Fiscaal attest voor sportkampen 15/07/2019
309 Memo kleine ondernemer 15/07/2019
309 Memo wijzigingen btw-regime 15/07/2019
310 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer 15/07/2019
310 Formulier 604B: aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw 15/07/2019
310 Formulier 604C: aangifte tot stopzetting van een activiteit 15/07/2019
311 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften 15/07/2019
312 Opgave 723: intracommunautaire leveringen 15/07/2019
313 Opgave 725: model van een btw-listing 15/07/2019
314 Aangifteformulier patrimoniumtaks 15/07/2019
314 Handleiding patrimoniumtaks 15/07/2019
315 Begeleidend schrijven - kleine ondernemer 15/07/2019
316 Begeleidend schrijven - algemeen verhoudingsgetal 15/07/2019
317 Begeleidend schrijven - werkelijk gebruik 15/07/2019
318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen 15/07/2019
319 Bruto - netto calculator 15/07/2019
320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting 15/07/2019
321 Handleiding rechtspersonenbelasting 21/08/2019
322 Btw map - Inhoud 15/07/2019
Product
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
322 Btw map 15/07/2019
Pagina
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Begeleiding VBL-clubs 19/03/2015
Fiscaliteit en vergoedingen maatbegeleiding 09/09/2016
Infosessie "Btw-wetgeving" 31/07/2018
Sessie 'Wegwijs in btw en de sportclub' 29/11/2013
Nieuws
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Denk je tijdig aan je aangifte rechtspersonenbelasting? 01/07/2019
EU machtigt België om grens kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro 24/08/2016
Brochure
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Fiscale behandeling van inkomsten uit sportactiviteiten 15/07/2019
Is je sportclub btw-plichtig? 15/07/2019
FAQ
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 07/04/2017
Hoe dien je een btw-aangifte in via de Intervat toepassing? 24/08/2016
Hoe verwerk je de factuur van een intracommunautaire verwerving in je btw-boekhouding? 24/08/2016
Hoe verwerk je een 'medecontractant' factuur in je btw-boekhouding? 24/08/2016
Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit? 24/08/2016
Kan je als loontrekkende sportbeoefenaar een kilometervergoeding ontvangen? 24/08/2016
Kan je feitelijke vereniging btw-plichtig zijn? 24/08/2016
Kan je het verhoudingsgetal ook meedelen in je btw-aangifte via de Intervat toepassing? 24/08/2016
Kan je op eender welk moment een btw-nummer aanvragen, of moet dat op 1 januari gebeuren? 24/08/2016
Mijn sportclub wil gebruik maken van de vrijstellingregeling voor btw (tot 25.000 euro). Wat moet ik hiervoor doen? 29/05/2019
Moet een concessie meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 24/08/2016
Moeten liquide middelen meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 24/08/2016
Waarom en hoe moeten vrijgestelde inkomsten opgenomen worden in je btw-aangifte? 24/08/2016
Wanneer bereken je het definitieve algemeen verhoudingsgetal? En wat zijn de gevolgen? 24/08/2016
Wanneer is een sportclub btw-plichtig? 13/06/2019

Pagina's