Fiscaliteit

Document
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
301 Model factuur btw-plichtige vzw 23/04/2020
302 Model factuur vrijgestelde vzw 17/09/2019
303 Model factuur vzw met enkel vrijgestelde activiteiten 17/09/2019
304 Handleiding Btw-formaliteiten 17/09/2019
305 Handleiding Btw-principes 05/02/2020
308 Fiscaal attest voor sportkampen 17/09/2019
309 Memo kleine ondernemer 04/02/2020
309 Memo wijzigingen btw-regime 17/09/2019
310 Formulier 604A: aangifte van economische activiteit en aanvraag btw-nummer 17/09/2019
310 Formulier 604B: aangifte tot wijziging van een identificatie inzake btw 17/09/2019
310 Formulier 604C: aangifte tot stopzetting van een activiteit 17/09/2019
311 Opgave 625: indienen van maand- en kwartaalaangiften 17/09/2019
312 Opgave 723: intracommunautaire leveringen 17/09/2019
313 Opgave 725: model van een btw-listing 23/01/2020
314 Aangifteformulier patrimoniumtaks 09/03/2020
314 Handleiding patrimoniumtaks 17/09/2019
315 Begeleidend schrijven - kleine ondernemer 17/09/2019
316 Begeleidend schrijven - algemeen verhoudingsgetal 17/09/2019
317 Begeleidend schrijven - werkelijk gebruik 17/09/2019
318 Handleiding Fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen 17/09/2019
319 Bruto - netto calculator 20/12/2019
320 Termijnen aangifte rechtspersonenbelasting 10/04/2020
321 Handleiding rechtspersonenbelasting 28/02/2020
Pagina
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Begeleiding VBL-clubs 19/03/2015
Fiscaliteit en vergoedingen maatbegeleiding 09/09/2016
Infosessie "Btw-wetgeving" 31/07/2018
FAQ
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Coronavirus: wat zijn de fiscale gevolgen voor verenigingen? 27/03/2020
Gratis drank en btw, hoe zit dat nu precies? 03/03/2020
Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 20/12/2019
Hoe dien je een btw-aangifte in via de Intervat toepassing? 28/02/2020
Hoe doe ik correcte betalingen aan de btw-administratie? 05/02/2020
Hoe verwerk je de factuur van een intracommunautaire verwerving in je btw-boekhouding? 20/12/2019
Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit? 20/12/2019
Kan je als loontrekkende sportbeoefenaar een kilometervergoeding ontvangen? 07/04/2020
Kan je feitelijke vereniging btw-plichtig zijn? 26/05/2020
Kan je het verhoudingsgetal ook meedelen in je btw-aangifte via de Intervat toepassing? 20/12/2019
Kan je op eender welk moment een btw-nummer aanvragen, of moet dat op 1 januari gebeuren? 20/12/2019
Kan mijn club een fiscaal attest uitreiken bij een schenking? 09/04/2020
Medecontractant, wat is dit en hoe verwerk je dit boekhoudkundig? 20/12/2019
Mijn sportclub wil gebruik maken van de vrijstellingregeling voor btw (tot 25.000 euro). Wat moet ik hiervoor doen? 22/01/2020
Mijn sportclub wil haar accommodatie verhuren aan derden, waar moet ik rekening mee houden? 23/01/2020
Moet een concessie meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 20/12/2019
Moeten liquide middelen meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks? 20/12/2019
Nieuws
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
EU machtigt België om grens kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro 24/08/2016
Gratis drankbonnetjes en btw-verplichtingen 03/02/2020
Inwerkingtreding WVV: let op voor fiscale gevolgen bij wijziging statuten! 02/12/2019
Over drankbonnetjes, btw en boetes 27/02/2020
Brochure
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
Fiscale behandeling van inkomsten uit sportactiviteiten 15/07/2019
Is je sportclub btw-plichtig? 10/03/2020
Dynamo bijscholing
aflopend sorteren Datum laatste wijziging
GRATIS webinar "Wegwijs in fiscaliteit en de sportclub" - 11/06/2020 27/05/2020

Pagina's