Fiscaliteit

Nieuws
Datum laatste wijziging
Wist je dat... 15/09/2017
FAQ van de maand: Denk je tijdig aan de aangifte rechtspersonenbelasting voor je vzw? 29/06/2017
FAQ van de maand: Het geregistreerd kassasysteem een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 31/03/2017
Thema-avond "Investeren in eigen infrastructuur" op donderdag 23/3 in Boom 02/02/2017
Wist je dat... 25/11/2016
FAQ van de maand: Wat met de vergoedingen van de "werknemers" binnen je sportclub? 28/10/2016
FAQ van de maand: Kan je op eender welk moment een btw-nummer aanvragen of moet dat op 1 januari gebeuren? 27/10/2016
Is je aangifte rechtspersonenbelasting voor de vzw reeds in orde? 26/08/2016
EU machtigt België om grens kleine ondernemers op te trekken naar 25.000 euro 24/08/2016
Fiscale fiches?! Goed nieuws voor wie de reële onkostenvergoeding gebruikt! 24/08/2016
Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 24/08/2016
FAQ van de maand: Wat is het verschil tussen het algemeen verhoudingsgetal en werkelijk gebruik? 24/08/2016
Verhoging btw-drempel in werking vanaf 1 april 2014 24/08/2016
Grensbedrag inkomsten sporters, trainers, begeleiders, etc. verhoogd voor inkomstenjaar 2014 24/08/2016
Vragen over fiscaliteit bij vergoedingen in sportclubs? 24/08/2016
Vraag een maatbegeleiding fiscaliteit en vergoedingen aan! 24/08/2016
Vragen over fiscaliteit bij vergoedingen in je sportclub? 24/08/2016
FAQ van de maand: Moet je vrijgestelde inkomsten opnemen in je btw-aangifte? 24/08/2016
Wist je dat... 24/08/2016
Wist je dat... 24/08/2016
Nieuwe tools: handleiding "fiscale en sociale spelregels bij vergoedingen" en bruto-netto calculator 24/08/2016
FAQ van de maand: Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit? 24/08/2016
Nieuwe beperkte tolerantie Geregistreerd Kassa Systeem 24/08/2016
Uitbreiding btw-drempel naar 25.000 euro vanaf 2016 24/08/2016
Aangifte rechtspersonenbelasting verplicht elektronisch in te dienen 24/08/2016
FAQ van de maand: Kan je als loontrekkende sportbeoefenaar een kilometervergoeding ontvangen? 24/08/2016
Update document: handleiding rechtspersonenbelasting 24/08/2016
Btw-vrijstelling tot 25.000 euro 24/08/2016
FAQ van de maand: Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria? 24/08/2016
15/12 deadline voor btw-plichtige clubs die onder nieuwe btw-grens van 25.000 euro blijven 24/08/2016
FAQ van de maand: Wat is een bedrijfsmiddel? 24/08/2016
Verhoging btw-drempel naar 25.000 euro. Moet mijn sportclub iets ondernemen? 24/08/2016
Hoe moet je club een wijziging in btw-regime bekendmaken? 24/08/2016
FAQ van de maand: Wat met de aangifte rechtspersonenbelasting? 24/08/2016
Wijziging maximumbedrag kilometervergoeding vanaf 1 juli 2016 24/08/2016
Pagina
Datum laatste wijziging
Infosessie "Btw-wetgeving" 31/07/2018
Fiscaliteit en vergoedingen maatbegeleiding 09/09/2016
Begeleiding VBL-clubs 19/03/2015
Sessie 'Wegwijs in btw en de sportclub' 29/11/2013
Product
Datum laatste wijziging
Dynamo Project Btw-map 24/08/2016

Pagina's