Vzw

Dynamo bijscholing
Datum laatste wijziging
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Boom - 05/06/2019 22/05/2019
Brochure
Datum laatste wijziging
Mijn sportclub, een vzw? 06/11/2019
Je sportclub, vzw of feitelijke vereniging? 15/07/2019
Fusies en splitsingen in je sportclub 15/07/2019
Document
Datum laatste wijziging
711 Presentatie bijscholing "Mijn sportclub, een vzw?" 16/10/2019
710 Vzw map - Inhoud 18/09/2019
709 Checklist jaarlijkse verplichtingen voor vzw’s 17/09/2019
708 Formulier 2 vzw 17/09/2019
707 Formulier 1 vzw 17/09/2019
705 Model register van werkende leden 17/09/2019
704 Model oproeping Algemene Vergadering 17/09/2019
703 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden 17/09/2019
702 Model Intern reglement 17/09/2019
701 Modelstatuten oprichting vzw 17/09/2019
701 Modelstatuten aanpassing vzw 17/09/2019
FAQ
Datum laatste wijziging
Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting? 23/09/2019
Welke documenten moet je indienen wanneer het bestuur van je vzw wijzigt? 06/08/2019
Hoe kan een vzw ontbonden worden? 30/07/2019
Hoe richt je een vzw op via e-griffie? 29/07/2019
WVV: Welke gegevens moet je als vzw zeker vermelden vanaf 1 januari 2020? 09/07/2019
Welke documenten moet je indienen wanneer je de statuten van de vzw wilt wijzigen? 11/06/2019
Welke meerderheid heb je nodig om in de algemene vergadering een geldige beslissing aan te nemen? 09/05/2019
Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering? 09/05/2019
Wat is het verschil tussen een oprichting via de griffie van de Ondernemingsrechtbank (klassieke manier) en via www.e-griffie.be (elektronische manier)? 09/05/2019
Wat is een vereniging zonder winstoogmerk? 09/05/2019
Wat is een raad van bestuur (of bestuursorgaan)? 09/05/2019
Wat is een feitelijke vereniging? 09/05/2019
Wat is een dagelijks bestuur? 09/05/2019
Wat is een algemene vergadering? 09/05/2019
Hoe richt je een vzw op via de klassieke manier? 09/05/2019
Hoe vind je het adres van de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw? 09/05/2019
Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten? 09/05/2019
WVV: Wanneer treedt de vernieuwde vzw-wetgeving in werking? 25/04/2019
Welke (publicatie)kosten zijn verbonden aan een vzw? 11/03/2019
Wat is het Register van de Werkende Leden of Ledenregister? 28/03/2018
Welke documenten moet ik indienen wanneer ik de zetel van mijn vzw wil verplaatsen? 09/11/2017
Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw? 09/11/2017
(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven? 09/11/2017
Wanneer is het noodzakelijk of wenselijk om een vzw op te richten? 24/08/2016
Hoe organiseer je een algemene vergadering? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen werkende leden en toegetreden leden? 24/08/2016
Wat zijn stichtende leden? 24/08/2016
Hoe minimaliseer je de praktische problemen bij het oprichten van je vzw via www.e-griffie.be? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage en het lidgeld? 24/08/2016
Wat indien je van de e-griffie de melding krijgt dat het dossier van je pas opgerichte vzw binnen enkele dagen gearchiveerd zal worden en niet langer toegankelijk zal zijn? 24/08/2016
Nieuws
Datum laatste wijziging
Nieuwe vzw-brochure binnenkort beschikbaar 30/08/2019
FAQ van de maand: wanneer treedt de vernieuwde vzw-wetgeving in werking? 26/04/2019
Handleiding UBO voor vzw's online 01/03/2019
TIP: Hou een up-to-date ledenregister bij 30/03/2018
Pagina
Datum laatste wijziging
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" 25/09/2019

Pagina's