Vzw

Dynamo bijscholing
Datum laatste wijziging
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Oostkamp - 22/05/2019 13/03/2019
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Leuven - 15/05/2019 13/03/2019
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Grobbendonk - 02/05/2019 13/03/2019
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Hasselt - 29/04/2019 13/03/2019
Bijscholing "Mijn sportclub, een vzw? Het nieuwe verenigingenrecht toegelicht!" - Gent - 24/04/2019 13/03/2019
Brochure
Datum laatste wijziging
Mijn sportclub, een vzw? 05/03/2019
Je sportclub, vzw of feitelijke vereniging? 19/09/2016
Fusies en splitsingen in je sportclub 19/09/2016
Document
Datum laatste wijziging
709 Checklist jaarlijkse verplichtingen voor vzw’s 27/02/2019
710 Vzw map - Inhoud 18/02/2019
702 Model huishoudelijk reglement 07/06/2018
701 Modelstatuten voor een vzw 17/03/2017
708 Formulier 2 vzw 10/02/2017
707 Formulier 1 vzw 10/02/2017
705 Model register van werkende leden 10/02/2017
704 Model oproeping Algemene Vergadering 10/02/2017
703 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden 10/02/2017
FAQ
Datum laatste wijziging
WVV: Wanneer treedt de vernieuwde vzw-wetgeving in werking? 11/04/2019
Wat is het UBO-register en hoe voldoe ik als vzw aan deze verplichting? 09/04/2019
Welke (publicatie)kosten zijn verbonden aan een vzw? 11/03/2019
Hoe vind je het adres van de bevoegde griffie van Rechtbank van Koophandel in de regio van je vzw? 14/02/2019
Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering? 27/04/2018
Wat is het Register van de Werkende Leden of Ledenregister? 28/03/2018
Welke documenten moet je indienen wanneer je de statuten van de vzw wilt wijzigen? 09/11/2017
Welke documenten moet je indienen wanneer het bestuur van je vzw wijzigt? 09/11/2017
Welke documenten moet ik indienen wanneer ik de zetel van mijn vzw wil verplaatsen? 09/11/2017
Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw? 09/11/2017
(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven? 09/11/2017
Hoe kan een vzw ontbonden worden? 25/09/2017
Hoe richt je een vzw op via de klassieke manier? 24/08/2016
Hoe richt je een vzw op via e-griffie? 24/08/2016
Wanneer is het noodzakelijk of wenselijk om een vzw op te richten? 24/08/2016
Wat is een feitelijke vereniging? 24/08/2016
Wat is een vereniging zonder winstoogmerk? 24/08/2016
Hoe organiseer je een algemene vergadering? 24/08/2016
Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten? 24/08/2016
Wat is een algemene vergadering? 24/08/2016
Wat is een dagelijks bestuur? 24/08/2016
Wat is een raad van bestuur? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen een oprichting via de griffie van de Rechtbank van Koophandel (klassieke manier) en via www.e-griffie.be (elektronische manier)? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen werkende leden en toegetreden leden? 24/08/2016
Wat zijn stichtende leden? 24/08/2016
Hoe minimaliseer je de praktische problemen bij het oprichten van je vzw via www.e-griffie.be? 24/08/2016
Wat is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage en het lidgeld? 24/08/2016
Welke meerderheid heb je nodig om in de algemene vergadering een geldige beslissing aan te nemen? 24/08/2016
Wat indien je van de e-griffie de melding krijgt dat het dossier van je pas opgerichte vzw binnen enkele dagen gearchiveerd zal worden en niet langer toegankelijk zal zijn? 24/08/2016
Nieuws
Datum laatste wijziging
Bijscholingen over het nieuwe verenigingsrecht (vzw) online! 18/03/2019
Handleiding UBO voor vzw's online 01/03/2019
UBO-register: ook vzw's moeten aangifte doen (maar krijgen uitstel tot 31 maart 2019) 18/01/2019
TIP: Hou een up-to-date ledenregister bij 30/03/2018

Pagina's