Vzw

FAQ
aflopend sorteren
(Ver)bouwplannen? Hoe de inhoudingsplicht na te leven?
Hoe kan een vzw ontbonden worden?
Hoe minimaliseer je de praktische problemen bij het oprichten van je vzw via www.e-griffie.be?
Hoe organiseer je een algemene vergadering?
Hoe richt je een vzw op via de klassieke manier?
Hoe richt je een vzw op via e-griffie?
Hoe vind je het adres van de bevoegde griffie van Rechtbank van Koophandel in de regio van je vzw?
Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten?
Wanneer is het noodzakelijk of wenselijk om een vzw op te richten?
Wat indien je van de e-griffie de melding krijgt dat het dossier van je pas opgerichte vzw binnen enkele dagen gearchiveerd zal worden en niet langer toegankelijk zal zijn?
Wat is een algemene vergadering?
Wat is een dagelijks bestuur?
Wat is een feitelijke vereniging?
Wat is een raad van bestuur?
Wat is een vereniging zonder winstoogmerk?
Wat is het Register van de Werkende Leden of Ledenregister?
Wat is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage en het lidgeld?
Wat is het verschil tussen een oprichting via de griffie van de Rechtbank van Koophandel (klassieke manier) en via www.e-griffie.be (elektronische manier)?
Wat is het verschil tussen werkende leden en toegetreden leden?
Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering?
Wat zijn de jaarlijkse verplichtingen van een vzw?
Document
aflopend sorteren
701 Modelstatuten voor een vzw
702 Model huishoudelijk reglement
703 Model inschrijvings-/volmachtformulier werkende leden
704 Model oproeping Algemene Vergadering
705 Model register van werkende leden
707 Formulier 1 vzw
708 Formulier 2 vzw
709 Checklist jaarlijkse verplichtingen voor vzw’s
Nieuws
aflopend sorteren
Dynamo Project dienstverlening kan je (kleine) vzw helpen
FAQ van de maand: Hoe en wanneer organiseer je een algemene vergadering?
FAQ van de maand: Hoe minimaliseer je de praktische problemen bij het oprichten van je vzw via de E-griffie?
FAQ van de maand: Hoe organiseer je een algemene vergadering?
FAQ van de maand: Hoe vind je het adres van de bevoegde griffie in de regio van je vzw?
FAQ van de maand: Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering?
FAQ van de maand: Wat te doen na het plaatsvinden van je Algemene Vergadering?
FAQ van de maand: Welke documenten moet je indienen wanneer het bestuur van je vzw wijzigt?
Gewijzigde publicatiekosten vzw
Happy birthday!
Kilometervergoeding: nieuw maximumbedrag gekend
Nieuw document! Een checklist voor je jaarlijkse verplichtingen als vzw
Nieuwe publicatietarieven voor neerleggen akten van de vzw
TIP: Hou een up-to-date ledenregister bij
Update register werkende leden: download je exemplaar via de website!
Product
aflopend sorteren
Dynamo Project Vzw-map
Brochure
aflopend sorteren
Fusies en splitsingen in je sportclub
Je sportclub, vzw of feitelijke vereniging?
Mijn sportclub, een vzw?
Pagina
aflopend sorteren
Infosessie "Vzw-wetgeving"
Infosessie vzw- en vrijwilligerswetgeving

Pagina's