Na het uitgebreide webinar met Joris De Wortelaer op 19 januari, was ook al onze ondersteunende informatie rond verenigingswerk toe aan een update. Ondertussen hebben we alles voor jou uitgewerkt op de website van Dynamo Project.
Vlaamse Sportfederatie wil alle Vlamingen opnieuw op een verantwoorde manier laten sporten in hun favoriete club
Eerder deze week werden de regels voor buitenschoolse activiteiten aangepast in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus. De nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 februari 2021.
Organiseert jouw club sportkampen? Dan kun je de ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. De federale overheid verlicht nu verder de kosten voor kinderopvang, in het voordeel van de ouders.
Tijdens de tweede golf vielen heel wat sportactiviteiten weer stil. In een persbericht van staatssecretaris van consumentenzaken Eva De Bleeker wordt om begrip gevraagd langs beide kanten. Lees hieronder het persbericht en een aantal mogelijke opties om mekaar tegemoet te komen.
Positief nieuws in deze moeilijke periode. Vlaams minister van Sport Ben Weyts trekt extra middelen uit om sportclubs te ondersteunen bij de corona-uitdagingen. ​​​
De Vlaamse overheid heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare bos aan te planten. Dat zijn 8.000 voetbalvelden aan bossen en natuur. Een initiatief dat we als sportsector enkel kunnen steunen!
Tot op vandaag is er geen volledige duidelijkheid over het nieuwe systeem van verenigingswerk voor de sport. En dat terwijl de nieuwe regelgeving al enkele weken van kracht is. “Het platform voor de aangiftes is nog niet actief. Het blijft ook wachten op de maximumbedragen. Sportclubs worden nog maar eens in de steek gelaten”, zegt voorzitter Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.
Een algemene vergadering moest tot op heden steeds fysiek plaatsvinden. De corona-omstandigheden zorgen ervoor dat er nood is aan het moderniseren van de manier waarop een algemene vergadering plaats kan vinden. Goed nieuws! Met de coronawet van 20 december 2020 wordt een permanente oplossing voorzien, die eigen is aan onze hedendaagse digitale manier van werken.
In 2020 had corona een enorme impact op de clubs. Sportactiviteiten, jaarlijkse tornooien, spaghettifestijnen,... werden afgelast. Voor velen een financiële tegenslag. Maar veel clubs bewezen dat ze zeer flexibel en inventief uit de hoek kunnen komen. In de rubriek "Virusvragen voor clubs" stellen we tweewekelijks een opmerkelijk initiatief voor vanuit een club en vuren we hen 3 coronavragen af. Deze week is Volleybalclub Vamos uit Stekene - Sint-Gillis Waas aan het woord. (foto - Kristof Straetman)
Vanmorgen maakte minister Ben Weyts bekend dat er extra steun komt voor sportclubs. Hij geeft daarbij het vertrouwen aan VSF om ondersteuning en begeleiding aan te bieden aan sportclubs op administratief, bestuurlijk en beleidsmatig vlak. We gaan in de komende weken aan de slag om deze middelen op een doeltreffende manier in te zetten. Meer informatie volgt!
De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is enorm teleurgesteld in de nieuwe regeling inzake verenigingswerk die werd goedgekeurd door de Kamer. Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor de noden die leven in de georganiseerde sportsector. Het nieuwe systeem voor het verenigingswerk is financieel en praktisch onhaalbaar voor de sportclubs in ons land. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en L'Association Interfédérale du Sport Francophone (AISF) zijn dezelfde mening toegedaan, waardoor nagenoeg de hele georganiseerde sportsector zijn ongenoegen heeft geuit.
Is je sportclub btw-plichtig? Dan zal je normaal voor 24 december het "decembervoorschot" betalen. Dit jaar moet je dit uitzonderlijk niet betalen. Je hoeft hier verder ook niets voor te doen.
Bijscholen kan zeker in coronatijden. De digitale edities van de Dag van de Sportclubbestuurder waren een schot in de roos. Met meer dan 1000 online deelnemers, 28 webinars en 30 professionele sprekers zijn we heel trots. Trots om te zien dat clubs en federaties willen groeien.Bedankt aan alle deelnemers en lesgevers van het ganse DvdS-team!
In 2020 had corona een enorme impact op de clubs. Sportactiviteiten, jaarlijkse tornooien, spaghettifestijnen,... werden afgelast. Voor velen een financiële tegenslag. Maar veel clubs bewezen dat ze zeer flexibel en inventief uit de hoek kunnen komen. In de nieuwe rubriek "Virusvragen voor clubs" stellen we tweewekelijks een opmerkelijk initiatief voor vanuit een club en vuren we hen 3 coronavragen af. Roeiclub TRT Hazewinkel uit Willebroek laten we als eerste aan het woord. Zij verschenen onlangs in Het Nieuwsblad met een artikel over hun eigen kledinglijn, hieronder lees je een stukje uit