Een OPEN sportclub: sport is voor iedereen!

Inhoud bijscholing

We leven in een (super)diverse maatschappij. Je sportclub is omringd door mensen uit verschillende culturen en sociale klassen. Je club kan hierop inspelen en door zich OPEN te stellen voor iedereen die wil sporten. Maar dat gaat vaak niet vanzelf en moet een bewust keuze zijn. Hoe neem je als sportclubbestuur een OPEN houding aan? En hoe stel je je club OPEN voor verschillende doelgroepen?

Deze interactieve bijscholing zet je club op weg om “een OPEN sportclub” te worden. Aan de hand van je specifieke vragen en via kleine werkgroepen leer je om de drempels weg te werken die bepaalde mensen weghouden uit je sportclub.

Voor deze bijscholing wordt gevraagd om minstens met twee personen per club deel te nemen.

Opgelet

Dit onderwerp is nieuw in het bijscholingsaanbod en wordt in de komende maanden samen met de lesgevers verder verfijnd. Er wordt een actieve bijdrage van de aanvrager gevraagd in voorbereiding op deze bijscholing. De bijscholing bestaat uit twee delen. In het eerste deel maken de deelnemers kennis met de principes van een OPEN sportclub. In het tweede deel gaan de deelnemers praktisch aan de slag om drempels in hun club weg te werken. De aanvrager kiest vooraf twee thema’s uit volgende lijst die tijdens het tweede deel behandeld zullen worden: betaalbaarheid in de sportclub - een aanbod op maat – communicatie - draagvlak en omgaan met weerstand - samenwerken met partners.

Duur

Deze bijscholing duurt ongeveer 3 uur (inclusief pauze).

Min aantal deelnemers

Streefcijfer: 20 deelnemers. Absoluut minimum: 15 deelnemers

Praktisch

  • Lokaal met 1 pc en beamer, scherm voor de docent.
  • Zaal voor capaciteit van minstens 30 personen (geen maximum aantal deelnemers).
  • De aanvrager zorgt voor accommodatie, ontvangst, catering en afdrukken aangeleverd lesmateriaal.
  • De aanvrager zorgt voor de promotie van de bijscholing en ontvangst van het inschrijvingsgeld.
  • Inschrijvingen kunnen via een online inschrijvingsformulier op de site van het Dynamo Project verlopen (de aanvrager krijgt een bevestiging van iedere inschrijving).
  • Dynamo Project factureert totaalbedrag naar de aanvrager.
  • Tenzij de aanvrager anders aangeeft, verstuurt het Dynamo Project voor de bijscholing een herinneringsmail en na de bijscholing de attesten samen met een link naar het evaluatieformulier naar alle deelnemers.

Kostprijs

Voor deze bijscholing gelden volgende tarieven:

Deelnemer

Deelnameprijs

Bestuurder sportclub aangesloten bij een erkende federatie, medewerker erkende federatie12,5 euro
Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-erkende federatie, medewerker niet-erkende federatie of anderen30 euro
Sportfunctionaris20 euro