Btw: Moet een btw-plichtige sportclub btw-voorschotten betalen?

19/02/2020 - 13:51

Sportclubs die hun periodieke btw-aangifte per kwartaal indienen, moesten in het verleden elk kwartaal uiterlijk op de 20ste dag van de 2e en de 3e maand een voorschot betalen. Die voorschotten waren gelijk aan telkens 1/3e van de btw die de sportclub voor het vorige kwartaal verschuldigd was (telkens 1/3 van rooster 71 van de aangifte van het vorige kwartaal). Als onderdeel van het algemene streven om de administratieve rompslomp inzake btw te verminderen, werden die kwartaalvoorschotten afgeschaft met ingang van 1 april 2017.

Sinds 1 april 2017 zijn btw-plichtige sportclubs niet langer verplicht om nog voorschotten te betalen in de 2e en 3e maand van elk kwartaal. Wel zullen zij tegen 24 december een btw-voorschot moeten betalen, het zogenaamde “decembervoorschot”. Dit bedrag is te betalen op hetzelfde bankrekeningnummer met dezelfde gestructureerde mededeling als de overige betalingen aan de btw-administratie.

Aan de betalingstermijn van de verschuldigde btw voor de periodieke btw-aangifte is niets veranderd. Sportclubs moeten de door hen verschuldigde btw nog steeds betalen uiterlijk de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

Voor de berekening van dit decembervoorschot zijn er twee mogelijkheden:

  1. De btw die werkelijk is verschuldigd over de handelingen van 1 oktober tot 20 december (methode 1)
  2. Het bedrag van de verschuldigde btw van het 3e kwartaal (methode 2)

Als de sportclub kiest voor methode 1 wil dit zeggen dat de sportclub tussen 20 december en 24 december zelf manueel zal moeten berekenen hoeveel btw er verschuldigd is in deze periode. Vandaar zullen veel sportclubs opteren om het decembervoorschot te betalen aan de hand van methode 2, namelijk het bedrag van de verschuldigde btw van het 3e kwartaal. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat in rooster 71 van de btw-aangifte van het 3e kwartaal staat.

Betaal je het decembervoorschot laattijdig of niet, dan zal je nalatigheidsinterestren moeten betalen.

Heb je op 24 december 2019 nog een overgedragen btw-tegoed, dan mag dat wel verrekend worden met het te betalen decembervoorschot.

Nuttige links

Informatie FOD financiën

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding