Coronavirus: Wat met decreet niet-betaalde sportbeoefenaar en vrije opzegperiode?

15/07/2020 - 11:28

Het decreet niet-professionele sportbeoefenaar bepaalt dat de sporter jaarlijks het recht heeft zijn lidmaatschap bij een club op te zeggen tussen 1 juni en 30 juni, of tijdens een andere periode indien de sportfederatie daar goedkeuring voor kreeg van de Vlaamse regering (en die periode ook minstens 1 maand bedraagt).

Sportfederaties die deze periode dit jaar eenmalig willen wijzigen, kunnen dat doen:

  • Sportfederaties die hun huidige periode willen verlengen (dus: met inbegrip van de reeds vastgelegde periode) kunnen dat autonoom beslissen. Zij moeten er uiteraard over waken dat deze wijziging op het daartoe bevoegde niveau (bv. RvB) goedgekeurd wordt, overeenkomstig de in de federatie geldende procedures.
  • Sportfederaties die eenmalig een andere periode willen dan deze die nu van toepassing is in hun federatie, moeten conform het decreet voor deze eenmalige afwijking goedkeuring vragen aan de Vlaamse regering (via aanvraag aan sylvie.decanniere@sport.vlaanderen).
     
Algemeen