Een obligatielening uitgeven als vereniging, waar moet je rekening mee houden?

29/05/2020 - 10:59

Ben je als vzw op zoek naar alternatieve financiering? Dan dacht je misschien al aan een obligatielening. In dit geval zal je vereniging een lening uitschrijven aan verschillende obligatiehouders. Nadien betaal je hen de geleende som terug, in de meeste gevallen met intresten. Wanneer je dergelijk initiatief wil opzetten komt hier heel wat bij kijken. Hou hierbij zeker rekening met onderstaande zaken.

Waarom doe je het?
Wanneer je geld wil ophalen bij je leden en sympathisanten zal een degelijk en aantrekkelijk plan belangrijk zijn. Maak hier geen droge oproep voor geld van, maar denk vooraf zeer goed na over de omkadering. Zorg bijvoorbeeld voor een uitgewerkte visualisering en stel je project voor op je belangrijkste evenement. Hierbij is je doelpubliek de belangrijkste factor. Mensen zijn sneller geneigd om deel te nemen als ze zich verbonden voelen met het project.

Heeft je club sportieve doelen waar iedereen al jaren voor werkt, koppel het verhaal dan aan deze doelstellingen. Is de sterkte van je club eerder het gezellige recreatieve karakter, dan kan je motiveren hoe het nieuwe project de verbinding en samenhorigheid kan versterken. Is je clubgebouw aan vernieuwing toe en is het een karaktervol historisch pand, denk dan bijvoorbeeld ook aan de buurtbewoners. Probeer ook buiten het standaardkader van de vereniging te denken. Te vaak wordt enkel aan het bestuur gedacht. Een goede brainstorm met zowel het bestuur, de trainers, ouders, leden, buurtbewoners, ... kan het plan naar een hoger niveau tillen en zorgt meteen voor een grotere gedragenheid.

De nominale waarde
De waarde van je obligatie zal mee bepalen wie er zal intekenen. Het kan 10 euro zijn per obligatie, maar evengoed 5.000 euro. Denk je bijvoorbeeld sponsors en bedrijven warm te kunnen maken? Dan kan je een grotere waarde aanbieden. Kleinere bedragen trekken dan weer een ander publiek aan. Je kan ook steeds verschillende waardes aanbieden.

De looptijd
Ook de duur van je lening kan verschillende profielen aantrekken. Het kan opnieuw interessant zijn om verschillende opties aan te bieden.
Een andere mogelijkheid is lottrekking. In dat geval worden jaarlijks een aantal loten getrokken die recht hebben op een terugbetaling.

De verschuldigde intrest
Er zijn twee opties. Een renteloze lening of een lening met een bepaalde intrest.
Heb je net een zeer geëngageerd publiek, dan is een renteloze lening uiteraard zeer interessant. Hiermee voorkom je ook dat er roerende voorheffing moet betaald worden.
Werk je met een intrest, dan zal die lager moeten zijn dan de interest die je bij een bank zou betalen, maar hoog genoeg om mensen over de streep te trekken.

De roerende voorheffing
De intrest/rente die de obligatiehouders periodiek verkrijgen, zijn roerende inkomsten. Hierdoor zijn ze onderworpen aan de roerende voorheffing. Deze roerende voorheffing bedraagt 30%.  De bank, onderneming of in dit geval de sportclub-vzw, die de obligatiehouder intresten of dividenden betaalt, stort de roerende voorheffing door naar de fiscus. De obligatiehouder ontvangt dus de nettobedragen: zijnde de (bruto) intresten of dividenden verminderd met de ingehouden roerende voorheffing. Die ingehouden roerende voorheffing is bevrijdend: de obligatiehouder moet hierop geen andere belastingen meer betalen, waardoor de obligatiehouder deze niet meer moet (wel mag) vermelden in de aangifte in de personenbelasting. Zo zal een obligatiehouder die 100 euro aan interest/rente verkrijgt, 70 euro "netto" overhouden.

Het register van obligatiehouders
Obligaties op naam worden ingeschreven in een register van obligatiehouders. Hierin worden de naam van de investeerder, het aantal onderschreven stukken en het geïnvesteerd bedrag vermeld evenals de mogelijke transacties.

Uitgiftevoorwaarden
Via deze link kan je een voorbeeld van de uitgiftevoorwaarden downloaden.
Laat je goed begeleiden (bv. door een accountant). Heb je hier een vraag over: contacteer ons via info@dynamoproject.be

Risico
Een obligatie is een beleggingsproduct waaraan ook risico’s verbonden zijn. Dat moet duidelijk zijn voor iedereen die intekent.

Sharing is caring

Heeft jouw sportclub ervaring met obligatieleningen? We verzamelen graag jullie goede voorbeelden. Stuur een mailtje naar roeland@dynamoproject.be.

Fondsenwerving