GDPR: Hoe omgaan met Facebook?

14/08/2020 - 12:32

Ook op Facebook (en andere sociale media) ben je verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door de organisatie gepubliceerd worden. Lees hiervoor onze uitgebreide FAQ over beeldmateriaal.
Bekijk goed welke foto's je al dan niet publiek maakt. Zorg er ook voor dat dit onderwerp aan bod komt in het intern reglement van de vereniging. Tot slot is het belangrijk om de privacy van de betrokken personen te respecteren. Ontvang je een klacht of vraag om verwijdering van een bepaalde foto, hou hier dan ook rekening mee.

Algemeen