GDPR: Vallen individuele wedstrijdresultaten ook onder de noemer persoonsgegevens?

14/08/2020 - 12:35

Individuele wedstrijdresultaten gekoppeld aan een naam (en eventueel nog andere gegevens) zijn persoonsgegevens. Respecteer de proportionaliteitsvereiste en let er dus ook op dat je niet onnodig veel andere gegevens opvraagt/toevoegt, zoals bv. geboortedatum, adres, telefoonnummer, enz. Vraag (en gebruik) enkel de gegevens op die je echt nodig hebt.

Algemeen