Het geregistreerd kassasysteem: een verplichting voor sportclubs met cafetaria?

20/12/2019 - 10:12

Met ingang van 1 juli 2016 zijn de definitieve spelregels voor het gebruik van een geregistreerd kassasysteem (“GKS”) van toepassing.

De nieuwe regelgeving houdt in dat er een grens voor de gks-verplichting gelegd wordt op een omzet van 25.000 euro (excl. btw) met betrekking tot "restaurant- en cateringdiensten". Sportclubs die een omzet uit restaurant- en cateringdiensten hebben die hoger ligt dan 25.000 euro op jaarbasis, zullen dus een GKS moeten aanschaffen.

Wat zijn restaurant- of cateringdiensten?

Een belangrijke vraag is dus wat men moet verstaan onder “restaurant- of cateringdienst”. De zuivere levering van spijzen en/of dranken, die ter plaatse wordt bezorgd of om mee te nemen, zonder enige bijkomende dienst om het onmiddellijk verbruik aangenamer te maken, is geen restaurant- of cateringdienst.

Uitzondering voor beroep op onderaannemers

Een uitzondering is voorzien voor sportclubs die aan een eindconsument restaurant- en cateringdiensten verstrekt waarbij hij voor de totaliteit van zijn activiteit als verrichter van restaurant- en cateringdiensten een beroep doet op een onderaannemer die gehouden is het kasticket uit te reiken, op voorwaarde dat de sportclub op geen enkele manier tussenkomt bij de voorbereiding van de maaltijden noch bij de aankoop van niet bereide voedingsmiddelen.

 

Hieronder volgen enkele concrete voorbeelden.

Voorbeeld 1

Een sportclub heeft een cafetaria. In deze cafetaria worden ook maaltijden (bv. spaghetti ’s) aan tafel geserveerd. De omzet (niet de winst) uit de verkoop van deze restaurantdiensten bedraagt op jaarbasis 30.000 EUR. Aangezien het drempelbedrag van 25.000 EUR is overschreden, is de sportclub gehouden een GKS aan te schaffen. 

Sportclubs die voor hun restaurant- en cateringdiensten 25.000 EUR of minder omzet per kalenderjaar behalen, moeten geen GKS gebruiken. Wel moeten zij een btw-bonnetje uitreiken voor alle verbruikte maaltijden en bijhorende dranken.

Voorbeeld 2

Een sportclub heeft een cafetaria. In deze cafetaria worden ook maaltijden (bv. spaghetti ’s) aan tafel geserveerd. De omzet (niet de winst) uit de verkoop van deze restaurantdiensten bedraagt op jaarbasis 10.000 EUR. Aangezien het drempelbedrag van 25.000 EUR niet is overschreden, is de sportclub niet gehouden een GKS aan te schaffen.

Voorbeeld 3

De sportclub die alleen drank en voorverpakte snacks verkoopt zoals een zakje chips, een verpakte wafel, een bifi-worstje,... Dergelijke sportclub verstrekt geen restaurant- of cateringdiensten en heeft dus geen GKS nodig.
Sportclubs organiseren ook vaak activiteiten ter spijziging van de clubkassa. In vele gevallen worden hier ook maaltijden geserveerd (bv. spaghettislag, mosselsouper, etc.). Dergelijke inkomsten zijn vrijgesteld van btw op basis van artikel 44 W.Btw (zie pagina 19 en verder). Vandaar heeft de btw-administratie verduidelijkt dat dergelijke inkomsten niet meetellen voor de berekening van de drempelgrens van 25.000 EUR noch dat hiervoor een btw-bonnetje moet uitgereikt worden.
Bron: http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/ondernemer/voor-wie/zijn-de-…

Voorbeeld 4

Een sportclub heeft geen cafetaria. Zij organiseert wel enkele activiteiten ter spijziging van de clubkassa. Zo organiseert ze éénmaal per jaar een mosselsouper en éénmaal per jaar een spaghettislag. De totale omzet van deze 2 activiteiten bedraagt 30.000 EUR. Aangezien deze activiteiten niet mee in rekening gebracht moeten worden voor het berekenen van het drempelbedrag van 25.000 EUR is de sportclub niet gehouden een GKS aan te schaffen noch een btw-bonnetje uit te reiken.

Voorbeeld 5

Een sportclub heeft een cafetaria waarin zij in beperkte mate restaurantdiensten verricht (bijvoorbeeld spaghetti’s, vol-au-vent, enz. aan tafel geserveerd). De omzet uit deze restaurantdiensten bedraagt 10.000 EUR. Daarnaast organiseert zij één keer per jaar een (succesvolle) mosselsouper. De omzet uit deze mosselsouper bedraagt 20.000 EUR.
De sportclub is in dit geval niet gehouden om een GKS aan te schaffen. Zij moet wel een btw-bonnetje uitreiken voor de restaurantdiensten. Voor de mosselsouper moet zij géén btw-bonnetjes uitreiken.

Voorbeeld 6

Een sportclub heeft geen eigen cafetaria maar organiseert voor een bepaalde thuiswedstrijden wel VIP-diners waarbij ze een beroep doet op een traiteur. De sportclub komt met andere woorden niet tussen bij de voorbereiding van de maaltijden noch bij de aankoop van niet bereide voedingsmiddelen. De omzet uit de verkoop van de VIP-diners bedraagt 30.000 EUR. Ondanks het feit dat de drempel is overschreden, zal de sportclub toch geen GKS moeten aanschaffen.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit