Hoe en waar leg je de jaarrekening van je vereenvoudigde boekhouding neer?

17/11/2020 - 10:44

Is je sportclub een kleine vzw en voer je een vereenvoudigde boekhouding? Dan moet je jaarlijks een jaarrekening neerleggen.

De jaarrekening bestaat uit twee documenten, de staat van ontvangsten en uitgaven en de toelichting, ook wel bijlage B en C genoemd. Zie model vereenvoudigde boekhouding.

Nadat je jaarrekening goedgekeurd werd door je algemene vergadering leg je ze neer op de griffie van de ondernemingsrechtbank (best binnen de 30 dagen na afloop van de algemene vergadering). Je kan dit nog niet elektronisch doen, dus ga je ze persoonlijk neerleggen of je stuurt ze op (dit hoef je niet aangetekend te doen). Deze neerligging is kosteloos. Je kan meerdere exemplaren voorzien en een exemplaar laten aftekenen door de griffie zodat je voor je administratie een bewijs hebt dat de jaarrekening neergelegd werd.
Deze jaarrekening dient ondertekend te worden door de voorzitter of penningmeester van de vzw. Deze schrijft hierbij ook zijn naam, functie en datum.

Het adres van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw vind je via de website van de FOD Justitie.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding