Hoe lang moet je vzw haar boekhouding (inclusief facturen, etc.) bijhouden?

20/12/2019 - 08:50

Sinds september 2009 (KB 27/09/09) is de wetgeving wat versoepeld en geldt er een termijn van zeven jaar. Voorheen moesten documenten tien jaar lang bijgehouden worden. Voer je de boekhouding op elektronische wijze, bijvoorbeeld via een rekenblad of een spreadsheet, dan moet je sportclub garanderen dat de drager gedurende zeven jaar toegankelijk blijft.

Bovendien moeten stukken die niet strekken tot bewijs ten opzichte van derden (zoals bijvoorbeeld onkostennota's van vrijwilligers binnen de vereniging) slechts drie jaar bijgehouden worden. De periode gaat in vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.

Tip

Als je je boekhouding elektronisch voert, druk minstens op het einde van het boekjaar één keer per jaar het dagboek van ontvangsten en uitgaven af en bewaar de documenten gedurende de termijn.

Meer informatie over een vereenvoudigde boekhouding vind je hier.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding