Hoe moet het dagboek van ontvangsten en uitgaven opgesteld worden?

04/05/2020 - 17:44

Wanneer je een vereenvoudigde boekhouding voert zal je een dagboek van ontvangsten en uitgaven moeten bijhouden. Dit is een intern document dat je 7 jaar moet bewaren.
Het model mag worden aangepast in functie van de vereniging door nieuwe elementen toe te voegen, maar er mag niks weggelaten worden.

Tip: als je je boekhouding elektronisch voert, druk minstens op het einde van het boekjaar één keer per jaar het dagboek van ontvangsten en uitgaven af.

Dit moet worden opgesteld volgens het schema uit bijlage 2 van het koninklijk besluit van 21 oktober 2018. Tot 2018 was dit dagboek ook als bijlage A gekend.
Het model kan je hier downloaden.

Boekhouding