Hoe richt je een vzw op via de klassieke manier?

26/01/2021 - 12:11

Er zijn drie grote stappen voor de oprichting van een vzw op de klassieke manier:

 • Statuten opstellen:
  Statuten zijn de grondbeginselen van de organisatie. De statuten moeten aan een aantal verplichte bepalingen voldoen (onder andere de benaming van de vzw, de maatschappelijke zetel, het maatschappelijk doel en informatie over de leden van de vzw).
 • Dossier neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank:
  Op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vereniging gevestigd is, wordt voor elke vzw een verenigingsdossier bijgehouden. Een aantal documenten moeten op de griffie neergelegd worden alvorens de vzw rechtspersoonlijkheid kan verwerven:
  • 1. Origineel exemplaar van de statuten, ondertekend door alle stichtende leden
  • 2. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders
  • 3. Indien er een dagelijks bestuur, een gemachtigd vertegenwoordiger of een commissaris aangesteld wordt dan moeten de akten betreffende hun benoeming ook neergelegd worden op de griffie.
 • Publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad:
  Van zodra het dossier neergelegd is op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, heeft de vzw rechtspersoonlijkheid verworven, maar dat moet nog bekend gemaakt worden aan de buitenwereld. Vandaar dat de griffie de taak op zich zal nemen om de publicatie van de belangrijkste akten te regelen. Op het moment dat je het verenigingsdossier hebt neergelegd, zal de griffie zorgen voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zodat de vzw tegenstelbaar gemaakt is ten opzicht van derden. Dat wil zeggen dat derden vanaf dan rekening moeten houden met de vzw als rechtspersoon.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw