Hoe verwerk je de factuur van een intracommunautaire verwerving in je btw-boekhouding?

20/12/2019 - 10:11

Ter info: Een intracommunautaire verwerving houdt een levering in van een organisatie uit één EU-land naar een organisatie in een ander EU-land. De werkwijze bestaat erin dat het doorstorten van de btw verschoven wordt van leverancier naar klant. Er wordt op de factuur geen btw aangerekend, maar die wordt wel door de 'klant' (de sportclub) verwerkt in de btw-aangifte.

Stel: Je (Belgische/Vlaamse) sportclub koopt iets aan in Nederland. Op de factuur van 1.000 euro (excl. 21% btw) wordt geen btw aangerekend aangezien de sportclub een zogenaamde 'intracommunautaire verwerving' verricht (Nederland = EU-land).

Welke bedragen in welke roosters van je btw-aangifte ingevuld moeten worden, hangt af van de methode waarmee de club btw in aftrek neemt: algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik.

Algemeen verhoudingsgetal, bv. 60%

 • Rooster 81/82: 1.084 euro (1.000 euro maatstaf van heffing en 84 euro niet-aftrekbare btw)
 • Rooster 86: 1.000 euro
 • Rooster 55: 210 euro (totaal btw bedrag)
 • Rooster 59: 126 euro (de aftrekbare btw)

Werkelijk gebruik

1) Belastbare activiteit - 100% in aftrek nemen:

 • Rooster 81/82: 1.000 euro
 • Rooster 86: 1.000 euro
 • Rooster 55: 210 euro
 • Rooster 59: 210 euro

2) Vrijgestelde activiteit - 0% in aftrek nemen:

 • Rooster 81/82: 1.000 euro
 • Rooster 86: 1.000 euro
 • Rooster 55: 210 euro
 • Rooster 59: 0 euro

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit