Medecontractant, wat is dit en hoe verwerk je dit boekhoudkundig?

20/12/2019 - 10:06

Bij werken aan je gebouw is het mogelijk dat je als vzw een factuur zonder btw en met de vermelding “Btw te voldoen door de medecontractant – artikel 20 K.B. nr 1” ontvangt. De leverancier rekent dus geen btw aan op zijn factuur. In dit geval is het niet zo dat er gewoon geen btw moet betaald worden, de club zal zelf deze btw moeten berekenen en doorstorten aan de fiscus.

Het principe dat gehanteerd wordt is dat van een nul operatie. De fiscus ontvangt uiteindelijk nog steeds evenveel btw. De normale werkwijze is dat een leverancier btw aanrekent. Zodra die leverancier een factuur opmaakt aan de sportclub, moet die btw echter opgenomen worden in de btw-aangifte. In dit geval krijgt hij de btw pas terug wanneer de klant uiteindelijk betaalt, wat veel later kan zijn. Zo schiet de leverancier dus de btw voor. Bij het principe van medecontractant wordt die btw niet aangerekend op de factuur (en moet de leverancier dat btw-bedrag dus ook niet 'voorschieten'). De club betaalt de btw rechtstreeks aan de fiscus, door die op te nemen in de btw-aangifte. De fiscus wil namelijk de verschuldigde btw uiteraard ontvangen.

Als club plaats je deze btw dus sowieso bij verschuldigde btw. De hoeveelheid te recupereren btw is afhankelijk van hoe je club btw in aftrek neemt.

    Fiscaliteit