Hoe verwerk je een 'medecontractant' factuur in je btw-boekhouding?

Op een factuur wordt geen btw aangerekend met vermelding “Btw te voldoen door de medecontractant – artikel 20 K.B. nr 1”. De leverancier rekent dus geen btw aan op zijn factuur. De club moet zelf de btw berekenen en doorstorten.

Het principe dat gehanteerd wordt is dat van een nul operatie. De normale werkwijze is dat een leverancier btw aanrekent. Zodra die leverancier een factuur opmaakt aan de sportclub, moet die btw echter opgenomen worden in de btw-aangifte. Ook al heeft de club nog niet betaald. De leverancier moet dus mogelijk een tijdje wachten op dat geld en schiet het voor. Bij het principe van medecontractant wordt die btw niet aangerekend op de factuur (en moet de leverancier dat btw-bedrag dus ook niet 'voorschieten'). De club betaalt de btw rechtstreeks door die op te nemen in de btw-aangifte. De fiscus wil namelijk de verschuldigde btw uiteraard ontvangen.

Stel: Een factuur van 5.000 euro (excl. 21% btw), waarop geen btw aangerekend wordt volgens het medecontractant principe, wordt ontvangen. Welke bedragen in welke roosters van je btw-aangifte ingevuld moeten worden, hangt af van de methode waarmee de club btw in aftrek neemt: algemeen verhoudingsgetal of werkelijk gebruik.

Algemeen verhoudingsgetal, bv. 60%

Als je bovenstaande verrichting verwerkt in een btw-boekhouding volgens het algemeen verhoudingsgetal:

 • Rooster 82: 5.420 euro (5.000 euro + 420 euro niet aftrekbare btw)
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 630 euro (zijnde 60% van 1.050 euro)

Werkelijk gebruik

Indien je btw in aftrek neemt volgens het werkelijk gebruik, hangt het af van de activiteit waarop de uitgave betrekking heeft:

1) Belastbare activiteit - 100% in aftrek nemen:

 • Rooster 82: 5.000 euro
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 1.050 euro

2) Vrijgestelde activiteit - 0% in aftrek nemen:

 • Rooster 82: 6.050 euro
 • Rooster 87: 5.000 euro
 • Rooster 56: 1.050 euro
 • Rooster 59: 0 euro