Hoe vind je het adres van de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank in de regio van je vzw?

01/07/2020 - 15:02

Via de website www.egriffie.be kan je een vzw elektronisch oprichten, zonder dat je nog langs de griffie moet. Helaas kan je nog niet alles digitaal afhandelen via www.egriffie.be. Bijvoorbeeld om bestuurswijzigingen door te geven of je jaarrekening neer te leggen, moet je de bevoegde Ondernemingsrechtbank opzoeken. Die vind je via de website van de FOD Justitie.

Bij de optie "ik weet bij welke rechtbank ik moet zijn" duid je Ondernemingsrechtbank aan in combinatie met het adres van jullie maatschappelijke zetel.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw