Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten?

Onder de oude wetgeving moeten er wettelijk gezien minimum drie leden zijn.

Volgens de vernieuwde WVV-wetgeving volstaan 2 personen om een vzw op te richten. 

Voor de timing van inwerkingtreding van de WVV, bekijk deze FAQ.