Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten?

09/05/2019 - 14:30

Onder de oude wetgeving moeten er wettelijk gezien minimum drie leden zijn.

Volgens de vernieuwde WVV-wetgeving volstaan 2 personen om een vzw op te richten. 

Voor de timing van inwerkingtreding van de WVV, bekijk deze FAQ.

Vzw