Hoeveel personen zijn nodig om een vzw op te richten?

Wettelijk gezien moeten er minimum drie leden zijn, maar het verdient aanbeveling om statutair te bepalen dat er minstens vier leden moeten zijn, zodat bij het wegvallen van één lid de geldigheid van de vzw niet in het gedrang komt.