Is een combinatie tussen een reële en een forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers mogelijk?

20/12/2019 - 09:28

De wet heeft een combinatie van beide onkostenvergoedingen altijd verboden.

Sinds de Programmawet van 19 mei 2009 wordt hierop echter één uitzondering gemaakt.  De reële vervoerskosten kunnen voortaan worden gecumuleerd met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger.


Op 29 mei 2009 trad deze regel in werking.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vrijwilligers