Is het aanleveren van lesgevers voor een sportkamp van de gemeente een btw-plichtige activiteit?

20/12/2019 - 10:10

Ja, het leveren van een lesgever voor een sportkamp van de gemeente is een btw-plichtige activiteit. Het gaat over "terbeschikkingstelling van personeel". Indien je sportclub een btw-boekhouding voert, moeten dus voor deze diensten facturen (in het verkoopjournaal) opgemaakt worden waarop btw aangerekend wordt aan de gemeente. Als de sportkampen onder de vorm van werkingssubsidies terugvloeien naar de sportclub, is er geen btw verschuldigd.

Organiseert je sportclub zelf sportkampen, demo's of initiaties? Dan moet je nagaan of er ook effectief wordt gesport door de persoon die betaalt. Zo vallen demo's niet onder de sportvrijstelling van artikel 44 uit het btw-wetboek aangezien hier niet wordt gesport door de persoon die betaalt (de persoon is louter een toeschouwer). Initiaties vallen wel onder de vrijstelling aangezien personen actief komen sporten tijdens de initiatie.

 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit