Kan je feitelijke vereniging btw-plichtig zijn?

26/05/2020 - 17:58

Ja, een feitelijke vereniging kan net zoals een vzw btw-plichtig zijn als ze een aantal specifieke inkomsten heeft. De regels hiervoor lopen gelijk voor iedere organisatie (vzw of feitelijke vereniging), ongeacht het juridisch statuut. De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen kan door elke btw-belastingplichtige worden aangevraagd, dus ook door een btw-belastingplichtige feitelijke vereniging. Als feitelijke vereniging zal je na deze aanvraag een ondernemingsnummer toegekend krijgen.

Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid worden enkel belast in de mate dat ze een economische activiteit verrichten. Indien ze een economische activiteit verrichten, zullen de inkomsten (en de uitkering van winsten aan de leden) belast worden in hoofde van de leden (in de personenbelasting). Een klassieke sportclub zal normaal geen economische activiteit verrichten.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit