Kan je het verhoudingsgetal ook meedelen in je btw-aangifte via de Intervat toepassing?

20/12/2019 - 10:08

Ja, dat kan vanaf versie 9.2 van de Intervat toepassing via het kader 'AVG'. Sportclubs met een btw-boekhouding zijn in principe gemengd btw-belastingplichtigen aangezien zij meestal zowel handelingen die recht op aftrek geven als handelingen waarvoor er geen recht op aftrek is, verrichten.

Gemengd btw-belastingplichtigen kunnen btw in aftrek nemen via een algemeen verhoudingsgetal of de werkwijze van het werkelijk gebruik. Neem volgende 'veelgestelde vraag' door indien je meer informatie wenst over de twee werkwijzes.

 

'Elektronische' werkwijze

Algemeen verhoudingsgetal

Het definitieve verhoudingsgetal bereken je voor 20 april en neem je vervolgens op in de eerste kwartaalaangifte van het jaar. In het kader AVG is er een veld 'AVG%' voorzien.

Werkelijk gebruik

Gemengd btw-belastingplichtigen die btw in afrek nemen volgens het werkelijk gebruik moeten soms een bijzonder verhoudingsgetal hanteren. Ook dat getal kan je op dezelfde manier doorgeven via de elektronisch ingediende btw- aangifte en dit à rato van de belangrijkheid. Je kan maximum vijf verschillende percentages aangeven in de velden 'B1', 'B2', enz.

 

'Papieren' werkwijze

De oude werkwijze volgens KB nr. 3, art. 15, laatste lid waarin bepaald wordt dat het verhoudingsgetal meegedeeld wordt aan het btw-controlekantoor a.d.h. van een berekeningsblad blijft behouden. Indien je het verhoudingsgetal meedeelt in de elektronische aangifte, kan je dit berekeningsblad eventueel ook als bijlage toevoegen.

 

Ter info: Lees hier meer over de Intervat toepassing.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit