Kan mijn club een fiscaal attest uitreiken bij een schenking?

09/04/2020 - 15:02

Personen die een bedrag vanaf 40 euro schenken aan een erkende instelling of vereniging hebben recht op een belastingvermindering van 45%. Alleen erkende organisaties kunnen een kwijtschrift (fiscaal attest) uitreiken voor de giften die zij ontvangen. Het gaat om organisaties die uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet of erkend zijn door de overheid via een Koninklijk Besluit. Denk hierbij voornamelijk aan NGO's (bv. het Rode Kruis) en wetenschappelijke onderzoekscentra.

Een erkenning als sportclub of -federatie is niet evident. Denk je toch in aanmerking te komen? Bekijk dan hier wat de voorwaarden zijn en hoe je de erkenning aanvraagt.

 

 

Fiscaliteit