Mag mijn vereniging iemand via verenigingswerk laten bijklussen indien die haar ook al professionele diensten levert?

Neen, verenigingswerk mag niet gecombineerd worden met professioneel werk (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar,...) voor dezelfde vereniging, op hetzelfde moment.

Daarnaast geldt er een sperperiode van 1 jaar om aan de slag te gaan als verenigingswerker voor personen die reeds professioneel werk leverden voor diezelfde vereniging. Uitzonderingen op deze regel zijn de gepensioneerden en de jobstudenten.

Mogelijks wordt de komende maanden nog in een uitzondering voorzien voor personen die via de 25 dagen-regel al actief waren binnen die vereniging. Hiervoor is een wetswijziging (stemming half september verwacht) en een KB dat de drempel voor de sportsector vastlegt, vereist.