verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

Laatst gewijzigd: 
maandag, 16 maart, 2020 - 12:56

Verenigingswerk: Mag mijn vereniging iemand via verenigingswerk laten bijklussen indien die haar ook al professionele diensten levert?

Neen, verenigingswerk mag niet gecombineerd worden met professioneel werk (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar,...) voor dezelfde vereniging, op hetzelfde moment.

Daarnaast geldt er een sperperiode van 1 jaar om aan de slag te gaan als verenigingswerker voor personen die reeds professioneel werk leverden voor diezelfde vereniging. Uitzonderingen op deze regel zijn de gepensioneerden en de jobstudenten.

Er is wél in een uitzondering voorzien voor personen die enkel via de 25 dagen-regel actief waren binnen die vereniging: deze personen hoeven geen rekening te houden met de sperperiode van 1 jaar.