Mijn sportclub wil haar accommodatie verhuren aan derden, waar moet ik rekening mee houden?

23/01/2020 - 12:40

Lange termijnverhuur (> 6 maanden)
Als een exploitant van een sportinrichting (vzw of feitelijke vereniging) zijn terreinen en bijhorende accom­modaties verhuurt aan een derde die er ook met zijn sportclub aan sport komt doen, is die handeling in principe vrijgesteld van btw.

Korte termijnverhuur (< 6 maanden) 
Soms komt het ook voor dat een sportclub zijn kantine verhuurt aan leden of niet-leden. Die verhuur is in principe ook vrijgesteld van btw. Indien de huurder een particulier is (vb. lid) of een andere vzw. Indien de huurder een vennootschap is, zal er btw verschuldigd zijn.
 

Fiscaliteit