Moet een concessie meegenomen worden in het belastbare vermogen m.b.t. de patrimoniumtaks?

20/12/2019 - 10:04

Nee. Een concessie is geen zakelijk recht, zoals bij vruchtgebruik of erfpacht wel het geval is. Een concessie kan je vergelijken met huur die betaald wordt.

Lees hier wat de patrimoniumtaks juist inhoudt en in welke gevallen ze verschuldigd is.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit