Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers: wat zijn de maximumbedragen?

Een vrijwilliger kan ofwel een reële ofwel een forfaitaire onkostenvergoeding ontvangen.

Reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken. Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer:

 01/07/2016 - 30/06/201701/07/2017 - 30/06/2018
Eigen wagen, motor of bromfiets€ 0,3363 / km€ 0,3460/ km
Eigen fiets€ 0,23 / km€ 0,23 / km

Forfaitaire onkostenvergoedingen hebben maxima op dag- en jaarbasis. De onkostenvergoedingen moeten geïnventariseerd worden in een vrijwilligersregister:

 2011201220132014201520162017
Dagmaximum€ 30,82€ 31,44€ 32,71€ 32,71€ 32,71€ 32,71€ 33,36
Jaarmaximum€ 1.232,92€ 1.257,51€ 1.308,38€ 1.308,38€ 1.308,38€ 1.308,38€ 1334,55

De wet heeft ter info een combinatie van beide onkostenvergoedingen altijd verboden. Sinds de Programmawet van 19 mei 2009 wordt hierop echter één uitzondering gemaakt.  De reële vervoerskosten kunnen voortaan worden gecumuleerd met de forfaitaire kostenvergoedingen en dit voor maximaal 2.000 kilometer op jaarbasis per vrijwilliger.

Meer informatie over de vrijwilligerswetgeving en het vergoeden van onkosten bij vrijwilligers, vind je in onze brochure "De sportclub en de vrijwilligerswet".