Laatst gewijzigd: 
woensdag, 19 februari, 2020 - 13:58

Online Boekhoudprogramma: Hoe kan ik mijn lidgelden beter opvolgen?

Je kan het Dynamo Project Online Boekhoudprogramma gebruiken om je lidgelden efficiënt op te volgen. Volgende twee voorbereidende stappen kunnen je daarbij helpen:

  1. Personen: Om je lidgelden goed op te  volgen, koppel je ze telkens aan een persoon. Daarvoor maak je de personen/leden aan via het menu "Contacten". Dit moet je niet ieder boekjaar opnieuw doen, de personen blijven behouden wanneer je een nieuw boekjaar start. Als het over veel personen gaat om aan te maken, kan je via info@dynamoproject.be ook een Excel-bestand bezorgen met de gegevens. Dan worden de personen geïmporteerd voor je.
  2. Activiteit: In het submenu "Activiteiten" kan je per sportief seizoen een activiteit aanmaken. Op die manier kan je na afloop van het sportief seizoen snel bekijken hoeveel lidgelden ontvangen hadden moeten worden (saldo "Alle verrichtingen") en hoeveel lidgelden effectief ontvangen werden (saldo "In boekhouding"). Dat kan bv. handig zijn om je begroting voor het volgende boekjaar op te maken.

Wanneer deze stappen achter de rug zijn, kan je alle lidgelden invoeren via het submenu "Verrichtingen" wanneer je enkel een vereenvoudigde boekhouding voert. Indien je een btw-boekhouding voert, geef je ze beter in via het submenu "Dagboeken" zodat je de lidgelden kan opnemen in rooster 00. Zorg ervoor dat het lidgeld telkens gekoppeld is aan een persoon en de juiste activiteit & dat het vinkje "in boekhouding" niet aangevinkt staat zolang het lidgeld niet effectief ontvangen werd. Wanneer je de bankafschriften doorloopt, kan je de ontvangen lidgelden "in boekhouding" verwerken. Een overzicht van alle lidgelden vind je terug via het submenu "Lidgelden". Je kan in het zoekvenster bovendien filteren op "In boekhouding = nee" waardoor je enkel de openstaande lidgelden te zien krijgt. Die kan je vervolgens afdrukken naar een pdf-document via de knop "Lidgelden afdrukken" of je kan ze exporteren naar Excel.

Tip

Laat je leden het lidgeld via een zichtrekening betalen. Op die manier kan je alle bedragen perfect aansluiten met je bankafschriften en is er achteraf geen discussie mogelijk.