Op welke manier gebruik je de verschillende rubrieken? En hoe zit dat juist met categorieën?

01/04/2020 - 09:37

Wil je als kleine vzw een vereenvoudigde boekhouding voeren, dan moet je gebruik maken van de wettelijke rubrieken die bepaald worden in het KB:

UitgavenOntvangsten
Goederen en dienstenLidgelden
BezoldigingenSchenkingen en legaten
Diensten en diverse goederenSubsidies
Andere uitgavenAndere ontvangsten

Om een transparante boekhouding op te zetten voor je interne werking en eventuele controles, splits je de verschillende wettelijke rubrieken echter best verder op om zo tot een gedetailleerder financieel overzicht te komen. In de Dynamo Project boekhoudtools vertaalt die opsplitsing zich in verschillende categorieën. Meer informatie over de Dynamo Project boekhoudtools lees je hier:

Je kan eventueel vooraf met je bestuur overleggen welke categorieën in het leven geroepen moeten worden om een duidelijk overzicht van je boekhouding te krijgen. Daarbij reikt Dynamo Project een handige tool met een aantal voorbeeld categorieën aan die je sportclub op weg kan zetten: boekhoudprogramma - standaard categorieën.

Neem zeker de boekhoudbrochure door indien je graag meer wil weten over het voeren van een vereenvoudigde boekhouding.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding