verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 20 december, 2019 - 10:58

Verenigingswerk: welke (sportgerelateerde) activiteiten vallen onder het verenigingswerk?

Niet alle taken vallen onder het toepassingsgebied van het verenigingswerk. Er is een lijst met toegelaten activiteiten waarvan de meest relevante voor de sportsector de volgende zijn:

  • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • Conciërge van sportinfrastructuur
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
  • Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites in de sportsector
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de sportsector

De volledige lijst (met ook de activiteiten buiten de sportsector) vind je hier.