Verenigingswerk: welke (sportgerelateerde) activiteiten vallen onder het verenigingswerk?

Niet alle taken vallen onder het toepassingsgebied van het verenigingswerk. Er is een lijst met toegelaten activiteiten waarvan de meest relevante voor de sportsector de volgende zijn:

- animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt

- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

- hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de sportsector

- hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen

- verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen

De volledige lijst (met ook de activiteiten buiten de sportsector) vind je hier.