verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 14 augustus, 2020 - 13:22

Verenigingswerk: Wie kan gebruik maken van het verhoogde maandbedrag?

Het KB ter verdubbeling van het maandbedrag dat via verenigingswerk verdiend mag worden, trad op 1 januari 2019 in werking.

Dit KB maakt het mogelijk dat het maandelijks bedrag in de sportsector van 500 naar 1000 euro verhoogd mag worden (bedragen worden geïndexeerd). Het jaarmaximum van 6000 euro blijft ongewijzigd.

De verdubbeling geldt enkel voor volgende activiteiten:

1) animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt

2) sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

 

Let op! : Het maximumbedrag geldt voor de drie soorten bijklussen samen: verenigingswerk, diensten van burger aan burger en activiteiten in de deeleconomie.