Via bepaalde platformen (zoals trooper) krijgt onze vereniging een commissie, hoe verwerken we dit in onze boekhouding?

03/06/2020 - 17:50

Dergelijke platformen waarbij je na bepaalde aankopen een commissie krijgt, sturen je vaak zelf een factuur. Als club hoef je hier vaak weinig te doen, het bedrijf beschikt over alle informatie op basis waarvan de commissie wordt berekend. De factuur die je hiervoor ontvangt is vaak een zogenaamde self-billing factuur.
 
Dit wil zeggen dat niet de club, maar het bedrijf zelf een factuur opmaakt “= self-billing”. Dit is voor de club gelijk te behandelen als een uitgaande verkoopfactuur met als enigste verschil dat je deze niet zelf hebt opgesteld. Boek dit niet bij de binnenkomende facturen, voor de club is dit immers een inkomst en geen uitgave. Op deze self-billing facturen dient géén btw aangerekend te worden maar wordt deze verlegd naar het bedrijf en meteen ook door hen betaald. Het feit dat de sportclub een gemengde btw-belastingplichtige is, is dus niet van belang.
 
De factuur moet door de club worden opgenomen in de btw-aangifte onder rooster 45. 
 

Boekhouding