Waar moet je rekening mee houden bij het opstellen van de waarderingsregels?

14/01/2021 - 13:30

Elke vereniging moet een samenvatting van de waarderingsregels opmaken als onderdeel van de jaarrekening. Met deze waarderingsregels leg je vast op welke wijze je een waarde geeft aan de bezittingen van de club. Zo zal je je op elk onderdeel van de inventaris een waarde moeten kleven. In dit bericht kan je alle informatie vinden waar je rekening mee zal moeten houden. In het kort zijn dit de wettelijke principes die belangrijk zijn.

  • Het is het bestuursorgaan die de waarderingsregels met betrekking tot de inventaris vastlegt.
  • De waarderingsregels moeten zo worden opgesteld dat ze resulteren in waarderingen die beantwoorden aan de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goeder trouw.
  • Ze moeten een getrouw beeld geven van de waarde van de bezittingen. Het bestuursorgaan heeft vrijheid in de keuze van hun waarderingsregels.

Nu zorgen deze regels vaak voor nog meer onduidelijkheid, daarom gaan we nog wat dieper in op hoe je hier in de praktijk mee kan omgaan.

Als algemene regel geldt dat bezittingen worden gewaardeerd tegen de som van de waarde van de tegenprestaties en uitgaven ingevolge de verwerving. Dit wil zeggen dat de bezittingen in de inventaris en in de jaarrekening worden opgenomen tegen de waarde die overeenstemt met de waarde van de tegenprestaties geleverd door de vereniging of stichting voor de verwerving. Eenvoudig gesteld gaat het dus over het aankoopbedrag, of de waarde van de tegenprestatie uitgedrukit in geld. Indien de verenging of stichting bijvoorbeeld iets krijgt in ruil voor een dienst van de vereniging ter waarde van 1000 euro, dan wordt dit goed in de inventaris en in de jaarrekening opgenomen voor een waarde van 1.000 euro.

Indien de waarde van een bezitting na verloop van tijd in waarde is gedaald, dient het bestuursorgaan een passende waard correctie toe te passen om te voldoen aan de regel dat iedere waardering moet voldoen aan de algemene vereiste van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De beslissingsmacht ligt dus steeds bij het bestuursorgaan, die deze aanpassingen toevoegt aan de toelichting.

Btw

De in de inventaris op te nemen waarde is de waarde inclusief btw alsde vereniging of stichting geen recht op aftrek heeft voor de aangerekende btw. Als de vereniging of stichting wel een recht op aftrek heeft op de aangerekende btw, wordt de waarde van de tegenprestaties in de inventaris opgenomen exclusief btw. Deze waarde kan wel elk jaar worden verminderd naar gelang de geschatte levensduur. Dit moet worden opgenomen in de waarderingsregels.
 
Concrete opstelling waarderingregels: voorbeelden

Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. Deze vzw heeft op 12 juni 2019 een laptop gekocht en betaalde daarvoor 2.420 euro inclusief btw. De vzw heeft geen recht op aftrek voor de aangerekende btw. In de inventaris wordt deze laptop opgenomen voor 2.420 euro. Het bestuursorgaan kan bijvoorbeeld in haar waarderingsregels opnemen dat een lineaire waard correctie wordt toegepast over de vermoedelijke gebruiksduur van de laptop.
 
Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar.  Deze vzw heeft op 12 juni 2012 een archiefkast gekocht. Het bestuursorgaan kan zich hiervoor baseren op de initiële aankoopprijs maar is daar niet toe verplicht. Wanneer het bestuursorgaan bijvoorbeeld van mening is dat deze kast een lagere verkoopwaarde heeft, kan deze aan een lagere waarde worden gewaardeerd.
 
Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. Deze vzw heeft op 15 juni 2019 van een gelieerde vzw een machine verworven tegen betaling van 10.000 euro en een dienstprestatie (levering en installatie) ter waarde van 3.000 euro. Deze vzw’s hebben geen recht op aftrek van de btw. In de inventaris wordt deze machine opgenomen voor 13.000 euro. Het bestuursorgaan kan hierbij beslissen dat de dienstprestatie niet mee wordt opgenomen.

Verkorte omschrijvingen: voorbeelden

- De voorraad dranken en versnaperingen uit de cafetaria worden gewaardeerd tegen hun laatste aankoopprijs.
- De termijnrekening, de zichtrekening en de kas worden opgenomen tegen hun nominale waarde.
- De vereniging is eigenaar van -goederen-. Deze goederen kunnen gemiddeld tien jaar worden gebruikt vooraleer ze aan vervanging toe zijn. Jaarlijks wordt één tiende van de aanschaffingswaarde in mindering gebracht.

Nuttige linken:

advies van de commissie voor boekhoudkundige normen.

Nu zorgen deze regels vaak voor nog meer onduidelijkheid, daarom gaan we nog wat dieper in op hoe je hier in de praktijk mee kan omgaan.

Als algemene regel geldt dat bezittingen worden gewaardeerd tegen de som van de waarde van de tegenprestaties en uitgaven ingevolge de verwerving. Dit wil zeggen dat de bezittingen in de inventaris en in de jaarrekening worden opgenomen tegen de waarde die overeenstemt met de waarde van de tegenprestaties geleverd door de vereniging of stichting voor de verwerving. Eenvoudig gesteld gaat het dus over het aankoopbedrag, of de waarde van de tegenprestatie uitgedrukit in geld. Indien de verenging of stichting bijvoorbeeld iets krijgt in ruil voor een dienst van de vereniging ter waarde van 1000 euro, dan wordt dit goed in de inventaris en in de jaarrekening opgenomen voor een waarde van 1.000 euro.

Indien de waarde van een bezitting na verloop van tijd in waarde is gedaald, dient het bestuursorgaan een passende waard correctie toe te passen om te voldoen aan de regel dat iedere waardering moet voldoen aan de algemene vereiste van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. De beslissingsmacht ligt dus steeds bij het bestuursorgaan, die deze aanpassingen toevoegt aan de toelichting.

Btw

De in de inventaris op te nemen waarde is de waarde inclusief btw alsde vereniging of stichting geen recht op aftrek heeft voor de aangerekende btw. Als de vereniging of stichting wel een recht op aftrek heeft op de aangerekende btw, wordt de waarde van de tegenprestaties in de inventaris opgenomen exclusief btw. Deze waarde kan wel elk jaar worden verminderd naar gelang de geschatte levensduur. Dit moet worden opgenomen in de waarderingsregels.
 
Concrete opstelling waarderingregels: voorbeelden

Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. Deze vzw heeft op 12 juni 2019 een laptop gekocht en betaalde daarvoor 2.420 euro inclusief btw. De vzw heeft geen recht op aftrek voor de aangerekende btw. In de inventaris wordt deze laptop opgenomen voor 2.420 euro. Het bestuursorgaan kan bijvoorbeeld in haar waarderingsregels opnemen dat een lineaire waard correctie wordt toegepast over de vermoedelijke gebruiksduur van de laptop.
 
Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar.  Deze vzw heeft op 12 juni 2012 een archiefkast gekocht. Het bestuursorgaan kan zich hiervoor baseren op de initiële aankoopprijs maar is daar niet toe verplicht. Wanneer het bestuursorgaan bijvoorbeeld van mening is dat deze kast een lagere verkoopwaarde heeft, kan deze aan een lagere waarde worden gewaardeerd.
 
Een vzw voert een vereenvoudigde boekhouding per kalenderjaar. Deze vzw heeft op 15 juni 2019 van een gelieerde vzw een machine verworven tegen betaling van 10.000 euro en een dienstprestatie (levering en installatie) ter waarde van 3.000 euro. Deze vzw’s hebben geen recht op aftrek van de btw. In de inventaris wordt deze machine opgenomen voor 13.000 euro. Het bestuursorgaan kan hierbij beslissen dat de dienstprestatie niet mee wordt opgenomen.

Verkorte omschrijvingen: voorbeelden

- De voorraad dranken en versnaperingen uit de cafetaria worden gewaardeerd tegen hun laatste aankoopprijs.
- De termijnrekening, de zichtrekening en de kas worden opgenomen tegen hun nominale waarde.
- De vereniging is eigenaar van -goederen-. Deze goederen kunnen gemiddeld tien jaar worden gebruikt vooraleer ze aan vervanging toe zijn. Jaarlijks wordt één tiende van de aanschaffingswaarde in mindering gebracht.

Nuttige linken:

advies van de commissie voor boekhoudkundige normen.

Boekhouding