Wanneer bereken je het definitieve algemeen verhoudingsgetal? En wat zijn de gevolgen?

20/12/2019 - 10:02

Een sportclub die een btw-boekhouding voert, moet enerzijds btw doorstorten op bepaalde ontvangsten maar kan anderzijds van (correcte) facturen in het aankoopjournaal ook btw in aftrek nemen. Aangezien een sportclub in praktijk in principe een gemengd btw-belastingplichtige zal zijn, kan er op twee manieren btw in aftrek genomen worden. Enerzijds volgens het algemeen verhoudingsgetal en anderzijds volgens het werkelijk gebruik. Bij de standaard methode, het algemeen verhoudingsgetal, bereken je een bepaald percentage op basis van het vorige kalenderjaar. Dit wil zeggen dat het eigenlijk een voorlopig algemeen verhoudingsgetal betreft. Na afloop van het kalenderjaar dien je het definitieve algemeen verhoudingsgetal te berekenen. Hoe doe je dit?

Stel: In januari van het huidige kalenderjaar bekijk je de btw-aangiftes van het vorige kalenderjaar. Je telt daarbij de bedragen in rooster 59 (aftrekbare btw) op, bv.

  • Kwartaal 1: 1.750 euro in rooster 59
  • Kwartaal 2: 500 euro in rooster 59
  • Kwartaal 3: 500 euro in rooster 59
  • Kwartaal 4: 1.250 euro in rooster 59

In totaal heb je dus 4.000 euro btw in aftrek genomen. Stel dat je een (voorlopig) algemeen verhoudingsgetal berekend had van 80% voor het vorige kalenderjaar en na berekening van het definitieve algemeen verhoudingsgetal in januari van het huidige kalenderjaar strand je op 50%. Aangezien dit een afwijking van meer dan 10% is, moet je sowieso een correctie aanbrengen. Dit doe je via rooster 61 in de btw-aangifte van het eerste kwartaal van het huidige kalenderjaar, voor 20 april dus.

Wat moet er gebeuren:

  • Je berekent de totaalsom aan btw die aangerekend werd op de facturen van het vorige kalenderjaar. Daarvoor deel je die 4.000 euro door het gehanteerde AV van 80%: 4.000 / 0,8 = 5.000 euro.
  • Op alle correct ontvangen facturen die je opnam in je aankoopjournaal werd dus in totaal 5.000 euro btw aangerekend. Je laat daar vervolgens het definitieve algemeen verhoudingsgetal van 50% op los: 5.000 * 0,5 = 2.500 euro.
  • In totaal mocht je dus eigenlijk maar 2.500 euro btw in aftrek nemen, hoewel je in praktijk 4.000 euro in aftrek hebt genomen.
  • Het verschil van 1.500 euro regulariseer je via rooster 61 in de btw-aangifte van 20 april.

Ter info: Indien de situatie omgekeerd is (je hebt te weinig btw in aftrek genomen), regulariseer je via rooster 62.

Ter info: Een herziening is niet verplicht indien de afwijking minder dan 10% bedraagt. Die vrijwillige keuze moet minstens voor vijf jaar worden toegepast. Eén uitzondering: indien het algemeen verhoudingsgetal werd opgesteld op basis van vooruitzichten (bv. een sportclub die pas werd opgericht) is de herziening wel verplicht, ook al bedraagt het verschil minder dan 10%.
 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit