Wanneer is het noodzakelijk of wenselijk om een vzw op te richten?

19/12/2019 - 14:25

Noodzakelijk:

  • Als de vereniging over onroerende goederen wil beschikken (bijvoorbeeld: de aankoop van een clublokaal).
  • Als de vereniging schenkingen of legaten wil aanvaarden (bijvoorbeeld: de voorzitter van de sportclub is gestorven en had vooraf een testament opgesteld waarin bij zijn overlijden een bedrag van 15.000 euro uit zijn persoonlijk vermogen aan de vzw wordt toegekend).
  • Als de vereniging gesubsidieerd wil worden door een overheid, kan het subsidiereglement eisen dat zij de vzw-norm heeft.

Wenselijk:

  • Als de vereniging grote geldsommen bezit.
  • Als het aansprakelijkheidsrisico te groot wordt (bijvoorbeeld: de sportclub organiseert activiteiten waarbij schulden of schade opgelopen kunnen worden).
  • Als de vereniging haar bestuurders optimaal wil beschermen (bijvoorbeeld: een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kan enkel worden afgesloten als je vereniging een vzw is).

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw