Wanneer mag je vzw een vereenvoudigde boekhouding voeren?

04/05/2020 - 10:53

Verenigingen en stichtingen kunnen een vereenvoudigde boekhouding voeren indien op balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschreden worden:

  • een jaargemiddelde van max 5 werknemers
  • in totaal 334 500 euro aan andere dan niet-recurrente ontvangsten (excl. BTW)
  • in totaal 1 337 000 euro aan bezittingen
  • in totaal 1 337 000 euro aan schulden

Overschrijd je meer dan één criterium, dan zal een vereenvoudigde boekhouding niet meer volstaan. In een vereenvoudigde boekhouding ga je je ontvangsten en uitgaven bijhouden in wat men noemt een dagboek van ontvangsten en uitgaven. Na het afsluiten van je boekjaar en na goedkeuring door je algemene vergadering leg je de jaarrekening neer op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Volg even mee in onze tutorial "Welke boekhouding moet mijn sportclub volgen?"

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding