Wanneer moet je vzw een vereenvoudigde boekhouding voeren?

Daarvoor controleer je of je vzw een kleine vzw is. Dat bekijk je volgende criteria:

  1. Vijf voltijdse werknemers, uitgedrukt in voltijds-equivalenten in dienst hebben
  2. 312.500 euro ontvangsten, exclusief uitzonderlijke ontvangsten en btw
  3. Balanstotaal van 1.249.500 euro

Als je maximum één van deze criteria overschrijdt, ben je een kleine vzw en volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Overschrijd je meer dan één criterium, dan ben je geen kleine vzw meer en zal een vereenvoudigde boekhouding niet meer volstaan. In een vereenvoudigde boekhouding ga je je ontvangsten en uitgaven bijhouden in wat men noemt een dagboek van ontvangsten en uitgaven. Na het afsluiten van je boekjaar en na goedkeuring door je algemene vergadering leg je de jaarrekening (bijlage B en bijlage C uit het KB van 26 juni 2003) neer op de griffie.