verenigingswerk update

De wetgeving rond onbelast bijverdienen (waaronder het verenigingswerk) werd vernietigd door een arrest van het Grondwettelijk Hof. De huidige regelgeving blijft in voege tot en met 31 december 2020. Lees meer via dit persbericht.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag, 20 december, 2019 - 10:54

Verenigingswerk: wie mag verenigingswerk doen?

Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6000 euro* per kalenderjaar bijverdienen zonder hierop belastingen of sociale bijdragen te hoeven betalen. Het moet gaan om verenigingswerk (=relevantst voor de sportsector,), diensten van burger aan burger (bv. het gras van de buren afrijden) of activiteiten in de deeleconomie (bv. activiteiten verrichten via erkende platformen zoals List Minut, Uber Eats,...). De inkomsten hieruit mogen de grens van 500 euro* per maand niet overschrijden. We richten ons in de uitleg hierna enkel op het verenigingswerk.

Om als verenigingswerker aan de slag te kunnen moet je onder één van de volgende categorieën vallen:

- je moet een werknemer zijn die minstens 4/5e werkt

- je bent een zelfstandige in hoofdberoep

- je bent gepensioneerd

* Bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.