Wat is een bedrijfsmiddel?

20/12/2019 - 09:50

Een bedrijfsmiddel is een duurzame investering met een aankoopbedrag van meer dan 1.000 EUR (exclusief btw). Het grensbedrag werd in 2013 opgetrokken van 250 euro naar 1.000 euro. Hierdoor moet je als sportclub kleinere investeringen zoals smartphones, tablets, enz. niet meer verwerken als bedrijfsmiddel. Computers (roerende goederen) die meer dan 1.000 euro kosten of een gebouw (onroerende goederen) verwerk je wel als bedrijfsmiddel.

Voer je als sportclub-vzw een btw-boekhouding, dan neem je bedrijfsmiddelen op in rooster 83. Je moet ook een bedrijfsmiddelentabel bijhouden zodat de in aftrek genomen btw en herzieningen goed gecontroleerd kunnen worden. Als gemengd btw-plichtige sportclub die btw in aftrek neemt volgens een algemeen verhoudingsgetal dat jaarlijks herberekend moet worden, speelt de bedrijfsmiddelentabel een belangrijke rol. Ook wanneer het btw-statuut van de sportclub wijzigt (bv. verlies hoedanigheid als btw-belastingplichtige), kan de tabel dienen als basis om een eventuele herziening te bekijken. Meestal gaat het over een herzieningstermijn van 5 jaar. Soms kan het 15 jaar zijn, bv. wanneer het gaat over een onroerend goed met toepassing van btw i.p.v. registratierechten.

Voorbeeld

Je koopt een bedrijfsmiddel aan in 2014 ter waarde van 2.000 euro waarbij je 420 euro btw in aftrek neemt. In 2015 is je sportclub niet langer btw-belastingplichtige. Dan moet je 4/5 van de in aftrek genomen btw, zijnde 336 euro (4/5 van 420), herzien.

Let op

Als je sportclub een bedrijfsmiddel verkoopt (je sportclub ontvangt geld) waarbij initieel btw in aftrek werd genomen, dan reken je op de verkoopprijs btw aan. Een herziening is in dit scenario niet nodig. Als er bij de aankoop van het bedrijfsmiddel geen recht op aftrek was, geldt een vrijstelling bij verkoop.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit