Wat is een sportbeoefenaar?

20/12/2019 - 09:49

Onder “sportbeoefenaar” verstaat de fiscus: “sportlui die materiële voordelen nastreven uit hun sportprestaties en hun sport (lichamelijk of denksport) dus niet als een loutere vrijetijdsbesteding beoefenen”. Van zodra er een materieel voordeel wordt nagestreefd uit de sportprestaties, word je fiscaal beschouwd als een sportbeoefenaar. Het is dus niet vereist dat je een professionele sportbeoefenaar bent.

Als sportbeoefenaar kan je onder volgende categorieën vallen:

  • Jonge sportbeoefenaar
  • Oudere sportbeoefenaar
  • Andere sportbeoefenaars

De inkomsten van sportbeoefenaars kunnen ingedeeld worden in twee verschillende categorieën, afhankelijk van hoe je als sportbeoefenaar de sportactiviteit uitoefent. Je moet een onderscheid maken tussen een loontrekkende en een zelfstandige sportbeoefenaar. Het onderscheid is noodzakelijk omwille van allerhande redenen. Zo kunnen bepaalde sportbeoefenaars genieten van een gunstig belastingregime indien hij of zij bezoldigingen ontvangt, maar niet indien hij of zij als zelfstandige wordt aanzien. Bovendien zijn er andere fiscale verplichtingen voor de sportclub die de vergoedingen betaalt (bv. op het vlak van de bedrijfsvoorheffing of de fiches).

Meer uitgebreide informatie vind je terug in onze brochure.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit