Wat is een vereniging zonder winstoogmerk?

19/02/2020 - 14:27

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een vereniging die bestaat uit een groep personen die een belangeloos doel nastreven. In tegenstelling tot de feitelijke vereniging, heeft een vzw wel rechtspersoonlijkheid. Dat wil zeggen dat zij kan optreden als een aparte juridische entiteit, met eigen rechten en plichten, los van haar leden. Hierdoor is het mogelijk dat de vzw bezittingen beheert, schulden en vorderingen heeft of contracten sluit in naam van de vereniging. Hier tegenover staat dat de (bestuurs)leden van de vzw hun persoonlijke vermogen niet in de schaal moeten werpen voor de vereniging bij schade en dat zij slechts in beperkte, uitzonderlijke gevallen persoonlijk aansprakelijk kunnen gesteld worden als er iets misloopt in de vzw. De vzw leidt dus haar eigen, juridisch leven, onafhankelijk van haar leden.

WVV (voor inwerkingtreding zie deze FAQ).

Door de invoering van het WVV wordt niet langer gesproken van een vereniging zonder winstoogmerk, maar van een vereniging zonder winstuitkering. Sindsdien geldt deze definitie:

Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw