Wat is het onderscheid tussen de wettelijke rubrieken "Goederen en diensten" enerzijds en "Diensten en diverse goederen" anderzijds?

20/12/2019 - 09:16

Het Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 bepaalt hoe kleine vzw's een vereenvoudigde boekhouding moeten voeren. In dat KB worden in totaal acht wettelijke rubrieken vastgelegd waaronder je alle ontvangsten en uitgaven plaatst:

UitgavenOntvangsten
Goederen en dienstenLidgelden
BezoldigingenSchenkingen en legaten
Diensten en diverse goederenSubsidies
Andere uitgavenAndere ontvangsten

Wil je als kleine vzw een vereenvoudigde boekhouding voeren, dat vertrek je van bovenstaande kapstok. Om een transparante boekhouding op te zetten, splits je de verschillende wettelijke rubrieken best verder op om zo tot een gedetailleerder financieel overzicht te komen. In de Dynamo Project boekhoudtools vertaalt die opsplitsing zich in verschillende categorieën. Het Dynamo Project reikt volgende tools aan:

Het gebruik van de wettelijke rubrieken is duidelijk aan de "ontvangsten" zijde. Aan de "uitgaven" zijde vragen veel sportclubs zich echter af hoe ze de wettelijke rubrieken "Goederen en diensten" en "Diensten en diverse goederen" moeten toepassen. Dit zijn terechte vragen aangezien de twee wettelijke rubrieken relatief moeilijk toepasbaar zijn op de werking van een sportclub. Het Dynamo Project hanteert volgende leidraad:

  • Onder "Goederen en diensten" vallen alle uitgaven voor handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, ingekochte diensten, werken en studies. Je neemt als sportclub hier dus in eerste instantie alle uitgaven op voor goederen en diensten die werden aangekocht met het oog op de verkoop aan leden of derden, bv. de aankoop van dranken voor verkoop in de kantine. Daarnaast kan je onder deze wettelijke rubriek ook alle aankopen opnemen voor goederen of diensten die gebruikt worden ter realisatie van het maatschappelijk doel en die niet verkocht worden. Het gaat in dit geval over uitgaven die essentieel zijn om de sport te kunnen beoefenen, bv. federatieonkosten.
  • "Diensten en diverse goederen" vermelden alle uitgaven die onmiddellijk verbonden zijn aan de werking maar die niet rechtstreeks ter realisatie van het maatschappelijk doel van de sportclub dienen zoals bv. drukwerk.

Zoals het Koninklijk Besluit nu op tafel ligt, is het voeren van een vereenvoudigde boekhouding geen exacte wetenschap. Met bovenstaande toelichting en onderstaande tips geraak je als sportclub echter al een eind ver:

  • Neem alle uitgaven zeker op onder één van de vier wettelijke uitgaven rubrieken. Ben je niet zeker, laat de betreffende uitgave dan zeker niet weg uit je boekhouding. Uiteraard gaat dit ook op voor de ontvangsten.
  • Doe dit op een consequente manier. Eens je een bepaalde uitgave onder een bepaalde wettelijke rubriek plaatst, hou je hier best aan vast om een wildgroei in het gebruik van de wettelijke rubrieken en categorieën te vermijden. Je kan eventueel vooraf met je bestuur overleggen welke categorieën in het leven geroepen worden om een duidelijk overzicht van je boekhouding te krijgen.

Neem zeker de boekhoudbrochure door indien je graag meer wil weten over het voeren van een vereenvoudigde boekhouding.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Boekhouding