Wat is het Register van de Werkende Leden of Ledenregister?

10/09/2020 - 10:06

Eén van de verplichtingen die een vzw heeft, is om een up to date ledenregister bij te houden. Dit ledenregister vermeldt wie de effectieve (= werkende) leden van een vzw zijn. Het is een bevoegdheid van het bestuursorgaan om dit register correct bij te houden. Wijzigingen moeten binnen de acht dagen genoteerd worden in het register.

Tot in 2009 moest het ledenregister ook jaarlijks neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Vandaag hoeft een neerlegging niet meer, maar het is wel nog steeds verplicht (én van groot belang) om een actueel ledenregister bij te houden op de zetel van de vereniging.

Welke gegevens je precies moet bijhouden vind je terug in het model van het ledenregister.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw